Verzoek in het kader van de AVG

Patrimonium verwerkt (uw) persoonsgegevens voor het toewijzen, verhuren, beheren en onderhouden van woon- en bedrijfsruimten, voorkomen en bestrijden van overlast en woonfraude, het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving en voor het aan- en verkopen van woon- en bedrijfsruimte door Patrimonium. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
De gegevens die wij van u hebben kunt u inzien en wijzigen via Mijn Thuis. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, IBAN en e-mailadres.
Daarnaast kunt u als huurder altijd verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt een verzoek hiervoor alleen indienen als u bent ingelogd in Mijn Thuis.

 

Verzoek in het kader van de AVG

Persoonlijke gegevens Het verzoek aan Patrimonium Klaar!

Persoonlijke gegevens

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
ManVrouw
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit is geen geldige Nederlandse postcode
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig e-mailadres
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig telefoonnummer
Ga verder

Het verzoek aan Patrimonium

Verzoek tot * Inzage in...Rectificatie van...VergetelheidBeperking van de verwerking van gegevensOverdraagbaarheid van gegevensBezwaar van...Niet te worden onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (dit betekent dat u recht hebt op een menselijke blik bij besluiten)
Meer informatie

Binnen een maand ontvangt u schriftelijk (of per e-mail) een reactie van ons. Meer informatie over uw rechten en over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vindt u op onze website, onder meer in het Privacyreglement.

Ga terug
Verzenden
Meer informatie
Privacyreglement