Geen objecten gevonden

Verzoek in het kader van de AVG

Patrimonium verwerkt (uw) persoonsgegevens voor het toewijzen, verhuren, beheren en onderhouden van woon- en bedrijfsruimten, voorkomen en bestrijden van overlast en woonfraude, het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving en voor het aan- en verkopen van woon- en bedrijfsruimte door Patrimonium. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
De gegevens die wij van u hebben kunt u inzien en wijzigen via Mijn Thuis. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, IBAN en e-mailadres.
Daarnaast kunt u als huurder altijd verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt een verzoek hiervoor alleen indienen als u bent ingelogd in Mijn Thuis.

Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Het verzoek aan Patrimonium
Verzoek tot*

Binnen een maand ontvangt u schriftelijk (of per e-mail) een reactie van ons. Meer informatie over uw rechten en over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vindt u op onze website, onder meer in het Privacyreglement.

Meer informatie

Deel deze pagina