Verzoek in het kader van de AVG

Patrimonium verwerkt (uw) persoonsgegevens voor het toewijzen, verhuren, beheren en onderhouden van woon- en bedrijfsruimten, voorkomen en bestrijden van overlast en woonfraude, het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving en voor het aan- en verkopen van woon- en bedrijfsruimte door Patrimonium. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
Deze gegevens kunt u ook raadplegen in uw persoonlijke omgeving: Mijn Thuis.

U kunt als huurder altijd verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.

De velden met een * zijn verplichte invulvelden.

U kunt alleen een aanvraag starten als u bent ingelogd.

Formulier starten
Meer informatie
Privacyreglement