Leden bestuur Bewonersraad Patrimonium Barendrecht

Het bestuur van de Bewonersraad bestaat uit een team van enthousiaste vrijwilligers. De Bewonersraad komt op voor de belangen van de huurders van Patrimonium en oefent invloed op het beleid van de corporatie uit. Als officiële gesprekspartner heeft de Bewonersraad inspraak bij tal van onderwerpen. Zijn dat dingen waar jij blij van wordt? Dan is de Bewonersraad op zoek naar jou.

De Bewonersraad wil graag uitbreiden en verjongen. Dat is nodig om ook in de toekomst op te kunnen blijven komen voor huurders. Word jij lid van ons bestuur?

Over de Bewonersraad

De Bewonersraad is een huurdersvereniging en de wettelijke vertegenwoordiger van bijna 3.000 huurders van Patrimonium Barendrecht.  

Afwisselende en interessante taken

Het takenpakket van een bestuurslid is afwisselend en interessant. Voorbeelden van taken zijn:

 • deelnemen aan werk- en projectgroepen bij de Bewonersraad én bij Patrimonium Barendrecht;
 • schrijven van artikelen voor de website en nieuwsbrieven van de Bewonersraad;
 • deelnemen aan vergaderingen met Patrimonium (6 keer in het jaar)
 • contacten onderhouden met Patrimonium Barendrecht, gemeente Barendrecht, politie, welzijnswerk en andere organisaties;

Wat vraagt de Bewonersraad?

De Bewonersraad verwacht dat leden van het bestuur: 

 • kunnen denken vanuit het algemeen belang van de huurders;
 • in staat te zijn een mening te vormen over beleidsstukken;
 • stukken kunnen schrijven;
 • om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie;
 • met een computer kunnen werken;
 • ongeveer 1 à 2 uur per week beschikbaar zijn.

Kandidaten moeten huurder zijn van Patrimonium Barendrecht.

Wat krijg je er allemaal voor terug?

Als bestuurslid leer je veel over interessante onderwerpen en kun je doelen voor een buurt of huurders behalen. Meedoen in een huurdersorganisatie levert heel wat op, zoals:

 • directe invloed op de plannen en het beleid van Patrimonium Barendrecht;
 • samen werken aan een betere leefbaarheid in de wijken
 • de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen;
 • bijwonen van webinars over verschillende onderwerpen;
 • een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Daarnaast staat vrijwilligerswerk altijd goed op je cv.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de Bewonersraad of bel met voorzitter André Krijgsman, telefoon 06-58 72 05 26. Het is ook mogelijk eerst vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Enthousiast en meteen reageren? Dat kan door een e-mail met motivatie te sturen naar bewonersraadpatrimoniumgmailcom.

Het bestuur van de Bewonersraad gaat graag met jou in gesprek. Dat gesprek houden we op het kantoor van Patrimonium Barendrecht.