Geen objecten gevonden

Verantwoording

Wij hechten waarde aan het afleggen van verantwoording over onze prestaties. Corporaties, die lid zijn van de brancheorganisatie Aedes, verantwoorden zich hierover actief. Patrimonium Barendrecht dus ook. Bij onze bedrijfsvoering en maatschappelijke verantwoording  hanteren we de Governancecode: effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met belanghebbenden en een zorgvuldige omgang met onze klanten. Daarnaast staan er normen in voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiĆ«le beheersing. Patrimonium onderschrijft met deze code ook de rol en de invloed van belanghebbenden als het gaat om onze strategie en beleid. De verantwoording vindt plaats via verschillende kanalen, waaronder:

Visitatie
We vinden de mening van onze belanghebbenden belangrijk: hoe beoordelen zij onze prestaties?

We gebruiken daar onder andere de visitatie voor; een onafhankelijke beoordeling door een visitatiecommissie naar opgave, ambities, doelen en naar vermogen. De visitatie vindt iedere vier jaar plaats.

Jaarverslag
Ieder jaar doen wij verslag over onze activiteiten. Dit doen wij onder andere via ons jaarverslag.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden