Geen objecten gevonden

Toezicht

Het interne toezicht op Patrimonium gebeurt door een raad van commissarissen. De basis voor het toezicht ligt in de Woningwet 2015. De raad handelt volgens de Governancecode. Corporaties waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghebbenden in hun omgeving en in een zorgvuldige omgang met hun klanten.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden