Koersplan 2021+

Samen met de Bewonersraad, de raad van commissarissen, de gemeente Barendrecht, onze samenwerkingspartners en belanghebbenden hebben we gekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen. Deze hebben we vertaald naar focusgebieden; onze koers.

Nadat we de ontwikkelingen met elkaar hebben besproken zijn we ons gaan buigen over de opgave waar we voor staan in Barendrecht. Deze opgave hebben we afgewogen tegen alle verschillende belangen. Uiteindelijk bleken deze helemaal niet zo verschillend te zijn, maar vooral belicht te worden vanuit verschillende invalshoeken. Het waren vruchtbare gesprekken en discussies waarbij we tot een gezamenlijke conclusie zijn gekomen dat we met het voortzetten van de huidige samenwerking, zelfs in het platte Barendrecht, bergen kunnen verzetten. We doen dit voor onze (toekomstige) huurders, want zij blijven voor ons centraal staan.

Uiteraard zijn er wel een aantal randvoorwaarden waar we als organisatie aan moeten voldoen willen we de komende jaren onze ambities waar kunnen maken. We zijn een kleine organisatie en we zien de kracht vooral in de samenwerking met onze partners en belanghebbenden. Daar hebben we de afgelopen jaren al  volop in geïnvesteerd en juist nu willen we de banden nog verder aanhalen; gebruik maken van elkaars kracht! Ook blijven we ons als medewerkers ontwikkelen, pakken we steeds meer zelf de regie, verbeteren we onze dienstverlening, zijn we omgevings- en klantgericht en zullen we in financieel opzicht nog scherper aan de wind varen.

Toen we begonnen met het inventariseren hiervan werden we verrast door de uitbraak van het coronavirus, dat zorgde voor een gedeeltelijke lockdown. Na de nodige versoepelingen en weer aangescherpte richtlijnen is het nog lastig te voorspellen welke impact dit zal hebben op de economie, op de politiek, op de maatschappij, op onze huurders en op ons als woningcorporatie. We hebben niet overal invloed op, wat we wel kunnen is met positieve energie deze onzekere periode tegemoet treden. We maken plannen, ontwikkelen strategieën en bereiden onderhouds- en nieuwprojecten voor, uiteraard rekening houdend met de omstandigheden waar we nu in zitten. Hoe dit zal uitpakken en hoever we kunnen komen zal de toekomst uitwijzen!

Onze koers hebben we dan ook niet voor de komende vier jaar vastgesteld maar voor onbepaalde tijd. Waarbij we wel iedere twee jaar even toetsen of we nog op koers zitten, of dat we de koers moeten bijstellen en aanpassen aan mogelijke toekomstige veranderingen. 

Samen maken we het verschil, en we hopen dan ook dat we samen met u de koers verder kunnen uitstippelen de komende jaren. Dit jaar zijn we al voortvarend van start gegaan, en zetten we voort waar we de vorige ondernemingsplanperiode gebleven waren. En dat is ook onze bedoeling!

Koersplan 2021+

Het hele verhaal, wie zijn we, wat doen we, waar doen we het voor, onze koers en de strategie, leest u in ons Koersplan.

  • Download Koersplan 2021+ [PDF]
Koersplan 2021+ Onze acties in 2021!

Hebt u geen zin in lange verhalen maar bent u wel benieuwd wat we allemaal doen dit jaar? Dan is de Infographic meer iets voor u. 
In één oogopslag (eigenlijk twee) bent u helemaal op de hoogte van onze plannen.

  • Download Infographic Koersplan 2021+ Onze acties in 2021 [PDF]

 

 

Ondernemingsplan
Koersplan 2021+ Infographic Koersplan: Onze acties in 2021