ANBI-status

Patrimonium Barendrecht heeft de ANBI-status. Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Corporaties zetten zich direct en nagenoeg geheel in voor het algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector (de volkshuisvesting).

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover staat op de website van de Belastingdienst.

Een ANBI is verplicht om jaarlijks gegevens te publiceren op de eigen website. Deze gegevens staan in het Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting dat u vindt in de rechterkolom.

Meer informatie
Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting