Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Extra aandacht voor onze oudere huurders

Extra aandacht voor onze oudere huurders

Hulp bieden en isolement voorkomen

Patrimonium Barendrecht, KijkopWelzijn en Stichting Present doen er tijdens de coronacrisis alles aan om ouderen te helpen. Spreekuren, hulp bij de boodschappen, een kaart met handige telefoonnummers en een bel- en mailactie moeten ervoor zorgen dat de kwetsbare groep de benodigde hulp krijgt en niet in een isolement raakt. 

Patrimonium belde, mailde of schreef de afgelopen weken ruim 700 huurders van 75 jaar en ouder. Het doel hiervan was om de betreffende huurders te vragen hoe het gaat en of zij behoefte hebben aan hulp of een praatje. KijkopWelzijn, Stichting Present en gemeente Barendrecht namen het initiatief om Coronahulp in Barendrecht op te zetten. Zij communiceerden hierover via de websites, Facebook en De Schakel, maar daar bereik je lang niet iedereen mee. Daarom besloot het team Sociaal Beheer van Patrimonium de Coronahulp bij de oudere huurders onder de aandacht te brengen. 

Waardering

De reacties van huurders over de bel- en mailactie waren positief. Iedereen sprak zijn of haar waardering uit. Uit de gesprekken bleek dat:
•         ongeveer 95% van de gebelde huurders zelf de zaken regelt of hulp krijgt van kinderen, andere familieleden, vrienden of buren.
•         de overige 5% professionele hulp krijgt van thuiszorg (Aafje, Agatas) of vanuit de kerk.
Wegens succes van de actie herhaalt Patrimonium deze bij huurders in de leeftijd van 65 tot en met 74 jaar.

Coronahulp Barendrecht

Stichting Present en KijkopWelzijn stuurden inwoners van Barendrecht een kaart met informatie over Coronahulp Barendrecht, een handig overzicht met telefoonnummers waar bewoners met (hulp)vragen terecht kunnen. KijkopWelzijn houdt dagelijks van 13.00 tot 16.00 uur telefonische spreekuren voor bewoners met vragen over wonen, zorg en welzijn (Vraagwijzer) en verwijst hen door als ze hulp nodig hebben. Ouderen die zich zorgen maken of een tijdje al niemand hebben gesproken, kunnen contact opnemen met KijkopWelzijn en een telefonische afspraak maken een ouderenwerker. De Kruidenier Koerier bezorgt boodschappen voor kwetsbare bewoners van Barendrecht die zelf niet in staat zijn om boodschappen te doen. KijkopWelzijn breidde deze dienst tijdelijk uit naar 6 dagen in de week. Stichting Present biedt vrijwilligers die Barendrechters kunnen ondersteunen en legt verbindingen tussen de vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben (telefoon 06-82917424). Huurders van Patrimonium die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen contact opnemen met de corporatie. Het doel daarvan is huurachterstand zoveel mogelijk te beperken.