Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Zeeheldenwijk: samenwerken aan een sociaal plan

Publicatiedatum: 04-02-2020

Onderhandelingen in volle gang

De door de bewoners gekozen vertegenwoordigers uit de wijk en twee Bewonersraadsleden ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Op 10 december kwam de klankbordgroep bijeen voor het eerste overleg om tot een sociaal plan te komen. De onderhandelingen over het tot stand komen van het sociaal plan kunnen enkele maanden duren.

Wat is een sociaal plan?
Het sociaal plan beschrijft de afspraken die gelden tussen Patrimonium en de huurders bij gedwongen verhuizing als gevolg van sloop. Het gaat dan om zaken als communicatie en informatie, herhuisvesting, financiële regelingen en tegemoetkomingen. Er staat ook in hoe Patrimonium omgaat met de leefbaarheid in de wijk, voor de sloop én tijdens de bouwperiode. Als alle partijen overeenstemming hebben bereikt over de rechten en verplichtingen, ondertekenen de Bewonersraad, de klankbordgroep en de directeur-bestuurder van Patrimonium het sociaal plan. Tijdens een informatieavond informeren we de bewoners verder over de afspraken uit het sociaal plan en zullen we de individuele woonwensen van de bewoners inventariseren.

 

Deel deze pagina