Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Veegwet: wat is het en wat doen wij ermee?

Publicatiedatum: 01-11-2017

Eind vorig jaar heeft de overheid bij de Woningwet 2015 een Veegwet Wonen aangenomen die per 1 juli 2017 van kracht is. Een aantal open eindjes in, en reparaties aan de Woningwet zijn letterlijk bij elkaar geveegd.
Het doel van de Veegwet Wonen is het uitvoeren van een verbetering aan de wet. Dit heeft voor Patrimonium, als woonvereniging, ook een aantal praktische gevolgen.

Wat houden de verbeteringen precies in?
In de Veegwet staat dat leden van een vereniging een advies uit mogen brengen aan de raad van commissarissen (RvC) bij goedkeuringsbesluiten. Dit geldt voor besluiten zoals overdracht aan, of duurzame samenwerking met andere partijen (fusie), investeringen boven de € 3 miljoen, statutenwijzigingen, reorganisatie, vervreemding woningbezit en besluiten die statutair goedkeuringsplichtig zijn.

In de Veegwet (artikel 26, lid 2 nieuw) is bepaald dat de RvC geen goedkeuring mag verlenen aan besluiten zonder dat de Algemene Vergadering (de leden van de vereniging) door de RvC in de gelegenheid is gesteld binnen een door de raad vastgestelde redelijke termijn een eensluidend schriftelijk advies uit te brengen. Als de RvC het advies niet opvolgt, delen zij dit onderbouwd mee aan de Algemene Vergadering.

Wat is het probleem?

Het uitbrengen van dit advies is in de praktijk moeilijk haalbaar voor de leden vanwege het ontbreken van kennis, kunde maar vooral tijd voor verdieping en uitwerking. Dit zou betekenen dat de leden minimaal  over 20 onderwerpen  per jaar bij elkaar moeten komen. Tijdens de Algemene Vergadering in juni hebben zij gevraagd of dit niet anders kan.

Werkgroep Veegwet Wonen
Om een oplossing te bedenken heeft Patrimonium een werkgroep gevormd met leden van de vereniging, de Bewonersraad en de raad van commissarissen. De afgelopen maanden hebben we in twee bijeenkomsten met elkaar gesproken en een beeld gevormd wat de Veegwet Wonen inhoudt, welke consequenties de wet heeft voor de vereniging Patrimonium Barendrecht en daar een conclusie uitgetrokken. Deze conclusie presenteren we op 8 november aan de Algemene Ledenvergadering.

Deel deze pagina