Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Van vereniging naar stichting

Publicatiedatum: 20-12-2018

Patrimonium Barendrecht heeft samen met de leden van de vereniging, de Bewonersraad en de raad van commissarissen (RvC) besloten om de vereniging om te vormen naar een stichting. Met de invoering van de Veegwet wonen per 1 juli 2017 heeft de Algemene Vergadering adviesrecht gekregen. De leden van de vereniging mogen een advies uitbrengen aan de raad van commissarissen bij goedkeuringsbesluiten. Dit geldt onder meer voor besluiten zoals overdracht aan, of duurzame samenwerking met andere partijen (fusie), investeringen boven de € 3 miljoen, statutenwijzigingen, reorganisatie en vervreemding woningbezit. Zonder dit advies mag de RvC geen goedkeuringsbesluiten nemen.

Dit betekent in de praktijk dat de leden over circa 20 onderwerpen per jaar bij elkaar moeten komen.  Dit legt een enorme druk op de vereniging. Naast tijd vraagt dit ook de nodige expertise van de leden. De Algemene vergadering heeft aangegeven dat dit voor hen een enorme en nauwelijks haalbare belasting is. 

Zowel Patrimonium als de vereniging vinden het belangrijk dat huurders betrokken blijven bij de organisatie. We blijven nauw samenwerken met de Bewonersraad en onderzoeken samen met hen verschillende participatievormen. Naast de verandering van onze naam, verandert er verder niets. Vanaf 1 januari 2019 heten wij officieel woonstichting Patrimonium Barendrecht.

 

Meer informatie over hoe we tot deze keuze zijn gekomen vindt u op de pagina Veegwet wonen

Deel deze pagina