Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Samenwerking met Eteck voor WKO-installatie Weidepoort

Publicatiedatum: 03-11-2017

Woensdag 20 september ondertekenden Peter Manders (directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht) en Cees Verloop (algemeen directeur Eteck Energiebedrijven B.V.) de samenwerkingsovereenkomst voor de warmte-koude-installatie van woongebouw Weidepoort aan de Repelwei.
Eteck, de grootste duurzame warmte-en-koude (WKO)leverancier in Nederland, verzorgt de komende 30 jaar de levering van warmte en koude in het appartementencomplex Weidepoort. In mei heeft Eteck Greenspread Warmte overgenomen, die de WKO-installatie van Weidepoort vanaf 1 januari 2016 beheerde.

Verbeteringen aan de WKO-installatie
Inmiddels heeft Eteck kennisgemaakt met de bewonerscommissie Weide Poort en met hen besproken wat zij belangrijk vinden. Sinds de oplevering van het appartementencomplex in 2009 hebben verschillende organisaties het beheer en het onderhoud uitgevoerd. Daarnaast bleek de WKO-installatie niet optimaal te functioneren. Eteck heeft de ervaringen van de bewonerscommissie geïnventariseerd en mogelijke verbeteringen aan de installatie besproken. De komende maanden werkt en voert Eteck de verbeterplannen uit. Grote aanpassingen aan de centrale installatie staan voor komend voorjaar gepland.

Patrimonium en Eteck werken nauw samen om de overdacht soepel te laten verlopen en het  comfort voor de bewoners van de Weidepoort te waarborgen. Uiteraard betrekken zij ook de bewonerscommissie hier actief bij.

Deel deze pagina