Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Samenwerken aan prettig wonen

Publicatiedatum: 21-07-2021

Houd rekening met elkaar

Prettig wonen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bewoners spelen hierin een belangrijke rol en hebben een verantwoordelijkheid; door de regels te respecteren en na te leven, door een goede relatie met buren en buurtgenoten te onderhouden en door elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag als dat nodig is. Maar ook door er voor elkaar te zijn als de situatie daar om vraagt. 

De samenstelling van wijken verandert voortdurend. Dat geldt ook voor de samenstelling van gezinnen. Er komen meer eenpersoonshuishoudens en mensen uit verschillende culturen en leefstijlen vinden een thuis in Barendrecht. Iedereen heeft zijn eigen ritme en leefstijl, denk aan mensen met nachtdiensten, actieve ouderen of muzikale personen. Het is belangrijk dat we rekening met elkaar houden. Daarom stellen wij samen bijvoorbeeld woonafspraken op. Zo weet iedereen wat wij van hem of haar verwachten en kan iedereen prettig wonen.

Tijdens het verhuurproces informeren wij onze nieuwe huurders over de woning, hun nieuwe buurt, de leefregels en over de sociale en maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Onze woonconsulenten voeren deze gesprekken met kandidaat-huurders van verschillende woongebouwen in Barendrecht. Zo zeggen de huurders niet alleen enthousiast en bewust ‘ja’ op de nieuwe woning, maar ook op hun nieuwe woonomgeving! 

Patrimonium vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in zijn of haar woning én in de buurt. Daarom besteden we aandacht aan de leefbaarheid in woongebouwen, straten en buurten. Wij werken samen met de Bewonersraad, Bewonersadviesgroep, huurders, bewonerscommissies, de gemeente, de welzijnsorganisatie, de politie en andere externe partners aan een schone, hele en veilige woonomgeving. Daarmee willen we het prettig wonen met elkaar verbeteren.
 

Deel deze pagina