Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Rob (manager Vastgoed) | Aandacht voor milieu en bewoners

Publicatiedatum: 04-11-2021

Werken aan klimaatambities

Het klimaat verandert; daar moeten we rekening mee houden. We willen dat onze huurders betaalbaar kunnen wonen en dat onze woningen op termijn voldoen aan de landelijke ambities. Eén van de ambities is namelijk dat onze woningen in 2050 klimaatneutraal zijn, Daarnaast is er ook de ambitie om de woningen aardgasvrij te maken. Een hele ambitieuze opgave, waar Patrimonium steeds meer invulling aan geeft.

Bij grootonderhoud of renovaties aan onze woningen in de toekomst is onder andere de warmtevisie van de gemeente belangrijk. De gemeente geeft hierin per wijk aan wat op dit moment het meest geschikte duurzame alternatief is voor aardgas tegen de laagste maatschappelijke kosten. Voor een aantal wijken is dat bijvoorbeeld een warmtenet. Hier houden wij nu al rekening mee bij onderhoud of renovatie. Daarom isoleren wij onze woningen en zorgen wij dat in de toekomst een eventuele aansluiting op een warmtenet mogelijk is. De onderdelen die we aanpakken zijn dan met de kennis van nu klaar voor de overgang naar duurzame energie in de toekomst. Hierbij kijken wij vooral naar de juiste balans tussen de kosten en de opbrengsten.Bij nieuwbouw bouwen we al aardgasvrij, maar als het kan zetten we ook een extra stap. De woningen van de Maashoek zijn bijvoorbeeld energieneutraal, terwijl dat toen wij de vergunning kregen nog niet hoefde. Als het financieel haalbaar is, vinden wij het belangrijk wat extra’s te doen voor energiezuinige woningen omdat onze huurders hier het meest van profiteren. Dat geldt ook voor de Mr. Lohmanstraat. Op die woningen komt een installatie met een warmtepomp in de woning die in combinatie werkt met pvt-panelen op het dak. Deze panelen leveren naast zonnestroom ook een bijdrage aan de warmteopwekking waardoor er een duurzame en aardgasvrije verwarmingsinstallatie mogelijk is.

Door in onze aanpak steeds meer rekening te houden met het milieu en de opgave aan de overgang naar duurzame energie leveren wij een positieve bijdrage aan de ambitie en aan de toekomst.

Deel deze pagina