Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Regioakkoord voor uitbreiding woningvoorraad met 54.000 woningen in de regio Rotterdam

Publicatiedatum: 31-01-2019

Woensdag 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen maken zich samen sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. De gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het woningaanbod in de regio.

De regionale doelen zijn vastgesteld en de afspraken laten zien welke bijdrage iedere gemeente daaraan levert. In de periode tot 2030 worden zo voldoende woningen gerealiseerd. Rob van den Broeke, voorzitter Federatie Maaskoepel, waar alle woningcorporaties in verenigd zijn: “Niet alleen over de omvang en spreiding van de sociale voorraad zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ook ten aanzien van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de corporatiewoningen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat de corporatiewoningen ook terecht komen bij de doelgroep waarvoor deze bedoeld is.” Van den Broeke relativeert: “Het succes is mede afhankelijk van politiek draagvlak, de steun van de provincie en het rijk en de bestedingsruimte bij corporaties. Daarnaast moeten we ons realiseren dat voor de uitvoering van de plannen ook mankracht en bouwmaterialen nodig zijn, want we kampen nog met de effecten van de woningmarktcrisis.”

Meer informatie over het Regioakkoord vindt u op de website van de Maaskoepel.

 

Deel deze pagina