Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken met Bewonersraad: de huurder centraal!

Publicatiedatum: 09-01-2017

Vrijdag 6 januari ondertekenden Jan Zijlmans (voorzitter Bewonersraad) en Peter Manders (directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht) de prestatieafspraken voor 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bewonersraad. De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in:

  • Participatieonderwerpen
    In 2017 zijn dit onder meer de herontwikkelingsprojecten in het centrum van Barendrecht, het testen en introduceren van het huurdersportaal en het optimaal gebruik maken van de uitkomsten van de Bewonersadviesgroep.
  • Adviesonderwerpen
    De Bewonersraad brengt in 2017 advies uit op de jaarlijkse huurverhoging, het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de actualisatie van het huurbeleid en streefhurenbeleid. Ook adviseren zij bij de verbetering van onze dienstverlening.
  • Informatieonderwerpen
    In 2017 informeert Patrimonium de Bewonersraad over onder meer het jaarplan en de begroting voor 2017, de onderhoudsplanning, de kwaliteit van de dienstverlening en de actualisatie van het strategisch voorraadbeleid.


Nieuwjaarsreceptie Bewonersraad
Voorzitter van de Bewonersraad, Jan Zijlmans, geeft in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie aan dat de Bewonersraad zich dit jaar vooral inzet voor de betaalbaarheid: “Met de invoering van de huursombenadering per 1 januari worden de huren gematigd en dat is hard nodig! We mogen gerust stellen dat onder de huurders hier en daar stille armoede is. We streven er als Bewonersraad naar om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden voor de lage inkomensgroep.”

Zijlmans refereerde aan de goede samenwerking met het tot stand komen van de prestatieafspraken tussen gemeente-Patrimonium-Bewonersraad die afgelopen december ondertekend zijn. “Namens de bestuursleden wil ik benadrukken dat we de overleggen met de directeur-bestuurder van Patrimonium als prettig ervaren. Ondanks dat we met elkaar open discussies voeren krijgen we helaas niet altijd ons zin, maar we komen wel samen tot een compromis”, aldus de voorzitter.

De nieuwjaarsreceptie vond dit jaar plaats in woongebouw De Boeg aan de Spits. Na de toespraak en de ondertekening van de prestatieafspraken spraken de gasten nog na onder het genot van een hapje en drankje.

Deel deze pagina