Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken met Bewonersraad

Publicatiedatum: 14-02-2022

 

Patrimonium werkt samen met de Bewonersraad aan zaken die voor al onze huurders belangrijk zijn. We betrekken hen actief bij grootonderhoud- en nieuwbouwprojecten, beleid en leefbaarheid. Zo kunnen zij invloed uitoefenen als de belangenbehartiger van onze huurders.
Ieder jaar maken we samen afspraken over de onderwerpen waar de Bewonersraad actief aan mee doet, advies over uitbrengt of alleen over geïnformeerd wil worden.

Meedoen

Samen met de Bewonersraad bedenken we onderwerpen en vragenlijsten voor de Bewonersadviesgroep, ons digitale klantenpanel. Dit jaar hebben de Bewonersraad en Patrimonium afgesproken om een verdiepingsbijeenkomst voor te bereiden over het onderwerp doorstroming op de woningmarkt. En de Bewonersraad heeft een grote rol als het gaat om de leefbaarheid: van signaleren van leefbaarheidsvraagstukken tot participeren bij leefbaarheidsactiviteiten.  

Adviseren

De Bewonersraad geeft in 2022 advies over de jaarlijkse huurverhoging, het Bestuursverslag en de jaarrekening 2021 en de actuele portefeuillestrategie en strategisch voorraadbeleid (onderhoudsaanpak en toekomst van onze woningen). Daarnaast adviseren zij onder meer bij huur- en onderhoudsbeleid en toetsen of dit op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Informeren

Patrimonium informeert de Bewonersraad over de begroting en het jaarplan, onderhoudsplanning van dit jaar en over de kwaliteit van de dienstverlening door ons maar ook door de bedrijven die we inhuren voor bijvoorbeeld groenonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.

 

 

Deel deze pagina