Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken en nieuwjaarsreceptie Bewonersraad

Publicatiedatum: 14-01-2019

Vrijdag 4 januari kwam de Bewonersraad samen om te proosten op het nieuwe jaar. Voorzitter Jan Zijlmans keek in zijn speech terug op 2018 met de onthulling van de naam Maashoek van het nieuwe woongebouw aan de Maasstraat. Over de herontwikkeling van de Lohmanstraat vertelde hij dat de sloop van de woningen met huisnummer 2-32, vertraagd werd door de gierzwaluwen die daar nestelen. De Flora- en faunawet vereiste dat er nestkasten op een andere plaats gehangen moeten worden zodat de zwaluwen daarheen kunnen verhuizen.

Maar ze keken ook vooruit. In 2019 zijn er weer enkele wijzigingen voor huurders, zoals de liberalisatiegrens die naar € 720,42 gegaan is. Ook kwamen Aedes en de Woonbond eind december overeen over het Sociale Huurakkoord. Hierin is vastgelegd dat de huren de komende jaren minder hard zullen stijgen voor de lagere inkomens. 

Jan Zijlmans sloot af met een toost op het nieuwe jaar en de ondertekening, samen met Peter Manders, van de Prestatieafspraken tussen Patrimonium en de Bewonersraad.

 [Bron nieuwsbericht: www.bewonersraadpatrimonium.nl]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina