Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken 2020: doorgaan op ingeslagen weg

Publicatiedatum: 10-02-2020

Waar gaan we aan werken in Barendrecht?

Ook voor 2020 ondertekenden wethouder Arnoud Proos van gemeente Barendrecht, Peter Manders van Patrimonium en Jan Zijlmans van de Bewonersraad prestatieafspraken. De lopende prestatieafspraken zijn het uitgangspunt voor de afspraken voor 2020 en verder. Waar gaan we aan werken?

Vier thema’s staan centraal in de prestatieafspraken voor 2020: betaalbaarheid en beschikbaarheid, een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen, beperken van energiegebruik en energielasten van huurders van Patrimonium Barendrecht en leefbaarheid en sociale stabiliteit.

Wat gaat Patrimonium doen?

Patrimonium Barendrecht blijft zich inzetten voor haar huurders en Barendrecht. Een greep uit de afspraken waar wij het komende jaar aan werken:

  • Het grootste deel van de woningvoorraad houden we in stand om de huur betaalbaar te houden. Wij blijven investeren in onderhoud en energiebesparende maatregelen om de woonlasten van huurders te beperken.
  • De komende drie jaar gaan we verder met de voorbereidingen voor de realisatie van in ieder geval de 60 resterende van de geplande 100 levensloopvriendelijke appartementen in het centrum van Barendrecht. Daarmee brengen we de doorstroming van ouderen op gang.
  • We matigen ons huurbeleid en ontzien zoveel mogelijk onze doelgroep bij de jaarlijkse huurverhoging. Om dit mogelijk te maken past Patrimonium Barendrecht ook in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging toe bij de hogere inkomens, als het nieuwe kabinet deze mogelijkheid biedt. Wij investeren de inkomensafhankelijke huurverhoging in duurzaamheid en nieuwbouw van sociale huurwoningen.
  • De voor verhuur vrijkomende woningen wijzen we passend toe. Ook werken we mee aan de uitvoering van de doorstroomregeling grote woningen waarbij we de vrijkomende woningen met voorrang kunnen toewijzen aan Barendrechtse woningzoekenden. 
  • We handhaven het beleid om geen sociale huurwoningen te verkopen ook in 2020. Patrimonium Barendrecht gaat wel door met de verkoop van commercieel vastgoed.
  • In 2020 werkt Patrimonium Barendrecht verder aan de voorbereidingen van verschillende nieuwbouwlocaties in Barendrecht, waaronder de Zeeheldenwijk en de Mr. Lohmanstraat.
  • We reserveren een percentage van haar woningen (maximaal vijf procent) voor mensen met een beperking.

Bij het realiseren van de prestatieafspraken werkt Patrimonium nauw samen met de gemeente en de Bewonersraad. 

Deel deze pagina