Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken 2018; samen werken aan wonen!

Publicatiedatum: 18-12-2017

Deze maand ondertekenden wethouder Dirk Vermaat (gemeente Barendrecht), directeur-bestuurder Peter Manders (woonvereniging Patrimonium Barendrecht) en voorzitter Jan Zijlmans (Bewonersraad) de prestatieafspraken voor 2018. De prestatieafspraken zijn in goed overleg tot stand gekomen.

De afspraken voor 2018
De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in vier thema’s, die passen in de woonopgaven van de Woonvisie: Betaalbaarheid en beschikbaarheid (woonopgave naar prijs), Beschikbaarheid; een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen (woonopgave naar kwaliteit), Beperken van energiegebruik en energielasten voor bewoners (woonopgave naar kwaliteit), leefbaarheid en sociale stabiliteit (woonopgave naar kwaliteit).

Een kleine greep uit de afspraken voor het komend jaar

  • Patrimonium voert een gematigd huurbeleid en ontziet haar huurder met een kleine beurs bij de jaarlijkse huurverhoging.
  • Patrimonium realiseert in het centrum van Barendrecht minimaal 100 levensloopbestendige appartementen en levert komend voorjaar hiervan de eerste 40 woningen op aan de Maasstraat/Binnenlandse Baan.
  • Patrimonium verbetert de energetische prestatie van de vier woongebouwen aan de Oude Haven. Het grootonderhoud omvat tevens verbetering van de toegankelijkheid van de middelste twee gebouwen.
  • Gemeente voort de Doorstroomregeling grote woningen uit. Patrimonium draagt actief bij in de uitvoering van deze gemeentelijke regeling.
  • Gemeente en Patrimonium werken nauw samen met hun partners bij het huisvesten en inburgeren van vergunninghouders.
  • Gemeente, Patrimonium en Bewonersraad werken nauw samen op het gebied van duurzaamheid,  leefbaarheid en sociale stabiliteit en in het schoon, heel en veilig houden van de woonbuurten.
  • Gemeente onderzoekt of en hoe de WMO-budgetten ingezet kunnen worden om het langer zelfstandig kunnen blijven van wonen van ouderen mogelijk te maken.

Patrimonium werkt intensief samen met de gemeente Barendrecht en de Bewonersraad aan prettig en betaalbaar wonen. We bieden huurders de mogelijkheid om eigen initiatieven te ontplooien op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat bewoners meer invloed uitoefenen op het beleid van Patrimonium. 

Deel deze pagina