Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken 2017: de balans

Publicatiedatum: 20-12-2017

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 maken de gemeente Barendrecht, woonvereniging Patrimonium Barendrecht en de Bewonersraad ieder jaar prestatieafspraken met elkaar. Deze prestatieafspraken gaan over het wonen in Barendrecht. De basis van de afspraken vormen de Woonvisie Barendrecht 2016-2025 van de gemeente en het ondernemingsplan De Bedoeling 2017-2020 van Patrimonium Barendrecht.

Hoe zorgen we ervoor dat de prestatieafspraken worden uitgevoerd?
Dit jaar was een proefjaar, waarin we zochten naar een werkvorm voor de uitvoering van deze prestatieafspraken. We hebben een kerngroep en een projectgroep opgezet die de prestatieafspraken uitvoeren en monitoren.

Kerngroep
Deze groep wordt gevormd door Monique de Jonge (beleidsaviseur wonen ambtelijk secretaris voor het bestuurlijk overleg), Ahmed Khoulali (manager wonen) en Erika Heemskerk (co√∂rdinator klantenservice) van Patrimonium Barendrecht en  Jan Zijlmans (voorzitter), Bets van Roon (secretaris) en Adrie Gouweloos (penningmeester) van de Bewonersraad.

Projectgroep
Deze groep bestaat uit de leden van de kerngroep en de eindverantwoordelijken voor de prestatieafspraken: Dirk Vermaat (wethouder Wonen), Peter Manders (directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht) en Jan Zijlmans (voorzitter Bewonersraad).

De behaalde afspraken kunt u zien in de foto bovenin het artikel. Als u op de foto klikt, dan wordt de tabel automatisch uitvergroot!

Deel deze pagina