Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Peter Manders | Eerste resultaten van De Bedoeling (2017)

Publicatiedatum: 07-06-2018

In 2017 leidde ons ondernemingsplan De Bedoeling 2017-2020 voor het eerst tot concrete activiteiten. We zijn begonnen met de nieuwbouw van levensloopbestendige woningen aan de Maasstraat/Binnenlandse Baan. Omdat onze woningen betaalbaar moeten zijn, hebben we de huren gematigd. De jaarlijkse huurverhoging bedroeg gemiddeld 0,93 procent. We voldeden aan het minimale percentage van 95 procent passend toewijzen.

We hebben een begin gemaakt met onze duurzaamheidsplannen door de algemene verlichting van onze woongebouwen te vervangen door led-verlichting en deze te laten branden op energie uit zonnepanelen. Ook dit verlaagt de woonlasten van onze huurders. Naast energiebesparing verliezen we ook het milieu niet uit het oog. De ambities in het nationale Energieakkoord nemen we over. Onze woningen moeten daarom in 2021 gemiddeld label B hebben.

Heel belangrijk vinden we de aandacht voor de sociale samenhang en -stabiliteit. Dat is van invloed op hoe je je thuis voelt in Barendrecht. We hebben een eigen monitor voor sociale stabiliteit ontwikkeld en richten de activiteiten van ons sociaal beheer op de eerste uitkomsten van de monitor uit 2017.

Verder werken we nauw samen met partijen in Barendrecht om te zorgen dat niet-zelfredzame mensen ondersteuning krijgen om weer zelfstandig te kunnen functioneren. Daarnaast werken we samen om de woonomgeving prettig en veilig te houden. We helpen kwetsbare huurders die om een of andere reden onze extra aandacht (nodig) hebben of krijgen, zoals huurders met een huurachterstand of verwarde huurders. In 2017 hebben we ook 50 vergunninghouders gehuisvest.

Tijdens de Lenteborrel hebben we ons Jaaroverzicht 2017 gepresenteerd en gepubliceerd in de Schakel en op onze internetsite. Het complete verhaal leest u in ons Bestuursverslag en jaarrekening 2017.

Veel leesplezier met de resultaten van onze bedoeling!

Deel deze pagina