Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Peter Manders | Betaalbaarheid blijft belangrijk!

Publicatiedatum: 23-01-2018

Jan Zijlmans, voorzitter van de Bewonersraad, gaf in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari aan dat de Bewonersraad tevreden is over de samenwerking met Patrimonium, maar ook tevreden met de behaalde resultaten. Ik kan dat alleen maar beamen.

Betaalbaarheid blijft een speerpunt voor de huurders. Hij zei daarover ”Met de invoering van de huursombenadering per 1 januari worden de huren gematigd en dat is hard nodig! We mogen gerust stellen dat onder de huurders hier en daar stille armoede is. We streven er als Bewonersraad naar om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden voor de lage inkomensgroep.”
We herkennen de zorg van de Bewonersraad en een gematigd huurprijsbeleid is en blijft de komende jaren een van de speerpunten van Patrimonium. Ook dit jaar brengt de Bewonersraad advies uit op de jaarlijkse huurverhoging en de actualisatie van het huur- en streefhurenbeleid.

We werken nauw samen als het gaat om onderhouds- en herontwikkelingsprojecten. Denk bijvoorbeeld aan de Oude Haven en de sloop- en nieuwbouw in het centrum. Dit jaar nemen we het beleid rond Zelf veranderingen aanbrengen onder de loep: is het nog actueel? Wat zijn de ervaringen van de huurders?

Ook de leefbaarheid blijft belangrijk. Woont u nog prettig in uw wijk? En aan welke voorzieningen hebt u behoefte? Samen met de gemeente en de Bewonersraad gaan we hiermee aan de slag. Laat het ons, en de Bewonersraad, vooral weten. We doen dit tenslotte voor u!

De voorzitter van de Bewonersraad deed een dringende oproep: “We willen ons team versterken en het bestuur van de Bewonersraad is toe aan vernieuwing. Dit jaar doen we een oproep voor nieuwe bestuursleden die het huurderswerk belangrijk vinden en dit voort willen zetten.”
Wilt u meer invloed op het beleid van Patrimonium en wilt u meepraten over onderwerpen die echt belangrijk zijn voor alle huurders? Hou dan vooral De Schakel en de website van de Bewonersraad (www.bewonersraadpatrimonium.nl) in de gaten. Wie weet maakt u straks het verschil!

Oh ja, dat zou ik nog bijna vergeten…  Zoals ieder jaar hebben Jan en ik de jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend tijdens de nieuwjaarsreceptie!

Deel deze pagina