Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Peter (directeur-bestuurder) | Nieuw jaar, zelfde woon-uitdagingen!

Publicatiedatum: 04-02-2022

 

Wij zien het aantal mensen dat een (andere) woning zoekt de laatste jaren enorm stijgen. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar om aan die wensen te voldoen. Als gevolg van die tekorten neemt de wachttijd voor een woning ook enorm toe. Het aantal reacties op een leegkomende woning is de laatste paar jaar verdubbeld naar meer dan 350!

Ons doel is om mensen prettig te laten wonen in een veilige buurt. Naast voldoende woningen betekent dit ook een leefbare, gezonde en duurzame woonomgeving.


De kosten van nieuwbouw en onderhoud en verduurzaming van woningen zijn ook de pan uit gerezen en kosten handenvol geld. We willen de huren zo min mogelijk laten stijgen, we weten dat de maandelijkse huur een flink deel van het inkomen van onze bewoners opslokt. Niet alleen nieuwbouw en onderhoud is duur, alles is ondertussen duurder geworden, met name energie.
Patrimonium moet ook kiezen wat we wel en niet doen. Een goed bericht is dat de nieuwe regering heeft beloofd de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat biedt financieel ruimte voor de toekomst. De grootste hinderpalen nu zijn gebrek aan geschikte locaties, capaciteit om projecten te realiseren en stroperige wet- en regelgeving.

Kiezen en opschieten
Veel bewindslieden hoor je nu zeggen dat er veel creativiteit en innovatie nodig is. Meestal betekent dit dat ze eigenlijk niet weten op welke manier het vraagstuk moet worden opgelost.
Wij willen uiteraard met de toekomstige plannen rekening houden met leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Daar gaan wij over nadenken. De gemeente doet dat uiteraard ook. We vragen jullie na te denken over keuzes en oplossingen. De effecten zullen vooral merkbaar zijn voor jullie en jullie kinderen.
We staan open voor suggesties en meedenken over keuzes en oplossingen. Deze kunnen jullie rechtstreeks bij ons kwijt, maar ook zeker via onze Bewonersraad. Via de Bewonersraad bestaat de mogelijkheid om actief mee te denken en mee te praten. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook dat biedt een kans om jullie keuzes en oplossingen een steun te geven. We zullen elkaar hard nodig hebben.


Wij gaan dit jaar weer enthousiast aan de slag voor u en onze toekomstige bewoners!

Deel deze pagina