Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Patrimonium, Wooncompas en Havensteder willen woningen Vestia Barendrecht overnemen

Publicatiedatum: 12-05-2020

"We maken ons sterk voor behoud van sociale huurwoningen in Barendrecht"

Dinsdag 12 mei ondertekenen minister Ollongren, provincie Zuid-Holland, gemeente Barendrecht, Vestia, de Coalitie van woningcorporaties (Patrimonium, Wooncompas en Havensteder) en Aedes een bestuursakkoord. Hiermee leveren alle partijen een bijdrage aan het verkopen van de Vestia woningen in Barendrecht aan Patrimonium, Wooncompas en Havensteder. De uiterste overdracht datum van de woningen is 31 december 2020. Dit akkoord is een belangrijke mijlpaal in het verkoopproces van Vestia in Barendrecht.

Beschikbaarheid sociale huurwoningen
Woningcorporaties Patrimonium, Wooncompas en Havensteder maken zich hard voor voldoende sociale huurwoningen in de regio. Zij willen voorkomen dat de woningen onttrokken worden aan de sociale woningvoorraad. Een ongewenste situatie in de toch al overspannen woningmarkt. Vooral gezien de grote opgave voor voldoende sociale huurwoningen in Barendrecht.

Gedeelde investering
De corporaties verbinden een aantal voorwaarden aan de aankoop, gericht aan het ministerie van BZK, gemeente Barendrecht en toezichthouders. Deze voorwaarden zijn bedoeld om het verlies van maatschappelijk geld zo veel mogelijk te beperken. Daarom leveren ook gemeente Barendrecht, provincie en Rijk een bijdrage die wordt vastgelegd in dit bestuursakkoord. De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij deze transacties. Zij verzoekt de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties te kijken naar de markttoets en de interne lening, mocht dit bij de transacties tot problemen leiden. Als deze belemmeringen opleveren binnen de huidige wet- en regelgeving, zal de Autoriteit Woningcorporaties in samenspraak met de minister zoeken naar een (tijdelijke) oplossing.

Meer informatie over de voorbereidingen voor overname van Vestiawoningen vindt u op www.rijksoverheid.nl

Deel deze pagina