Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Patrimonium van vereniging naar stichting: het hoe en waarom

Publicatiedatum: 22-01-2019

Eind 2018 werd Patrimonium officieel een stichting. Hoe kwamen we tot dit besluit? Hoe werd de knoop doorgehakt? En wat houdt dat nou precies in? Marco Vriens is voorzitter van de raad van commissarissen en houdt toezicht op Patrimonium. We hebben hem gevraagd waarom dit nodig was en hoe dit traject verlopen is. 

Waarom was het voor Patrimonium beter om over te gegaan van vereniging naar stichting?
“Dit besluit is zeker niet over één nacht ijs gegaan. In de zomer van 2017 introduceerde de overheid de Veegwet, waarin er een aantal nieuwe regels gelden voor woningcorporaties. Er is toen onder andere bepaald dat woningcorporaties die vereniging zijn een verplicht aantal keren per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) te houden om advies vragen aan de leden. Dit zou een behoorlijk aantal keer per jaar nodig zijn. Dat vonden we onpraktisch en onnodig, en onze leden waren het daar roerend mee eens. Voor geen van de partijen zou het iets toevoegen. Een werkgroep waarin alle leden waren vertegenwoordigd, boog zich toen ook over de kwestie. Alle voor- en nadelen van een stichting of een vereniging werden toen zorgvuldig bekeken. Daar kwam een duidelijk advies uit voor de ALV: het zou beter zijn als Patrimonium een stichting zou worden.”

Wat gaan bewoners hier concreet van merken?
“In de praktijk merken bewoners hier eigenlijk weinig van. Wel veranderen sommige berichten van Patrimonium, op de website bijvoorbeeld. Ook vervalt de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bewoners blijven vertegenwoordigd richting Patrimonium via de Bewonersraad. Als u geen lid bent van de Bewonersraad en u wilt meepraten, roep ik u van harte op om hier lid van te worden.”

Wat is het voordeel voor bewoners?
“Voor bewoners betekent het dat Patrimonium efficiënter besluiten kan nemen. Bijvoorbeeld bij beslissingen bij groot onderhoud en nieuwbouw is er nu minder risico op onnodige vertraging. Als stichting kan Patrimonium op de meest efficiënte manier haar werk voor bewoners vervullen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en zorgvuldigheid. Vanuit in- en extern toezicht en het wettelijke kader zijn hier voldoende waarborgen voor.”

Tot slot
“Namens de raad van commissarissen willen we alle leden bedanken. Met name ook de leden die zich de afgelopen periode hebben ingezet voor Patrimonium en in de discussies over de meest passende organisatievorm voor Patrimonium. De evenementen zoals u deze van Patrimonium gewend bent (denk aan de Lenteborrel en Herfstlezing) blijven bestaan, zodat er volop gelegenheid blijft om met elkaar in gesprek te blijven.”

Meer informatie: Veegwet Wonen en de werkgroep Veegwet Wonen

Deel deze pagina