Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Patrimonium Barendrecht en Bewonersraad ondertekenen prestatieafspraken 2023

Publicatiedatum: 15-02-2023

Woensdag 15 februari ondertekenden Peter Manders, directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht, en André Krijgsman, voorzitter van Bewonersraad Patrimonium, de prestatieafspraken voor 2023. De afspraken die de woonstichting en de huurdersvereniging samen ieder jaar maken gaan over onderwerpen die voor huurders en woningzoekenden belangrijk zijn. Met de ondertekening van de afspraken bevestigen we de prettige en constructieve samenwerking met elkaar.

Participatie

In 2023 werkt de Bewonersraad weer actief mee aan het bod op de Woonvisie 2024 aan de gemeente Barendrecht. Ook organiseren ze een brainstormsessie over de ontwikkelingen op de woningmarkt voor management en bestuur van Patrimonium en de raad van commissarissen. De zorg over de doorstroming zetten zij dit jaar samen met Patrimonium om in een actieplan. En zij blijven zich ook dit jaar sterk maken voor verduurzaming en mogelijkheden om de energielasten zo laag mogelijk te houden voor huurders van Patrimonium.  

Advies en informatie

De Bewonersraad brengt advies uit op het geactualiseerde huurprijsbeleid en het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Zij houden een vinger aan de pols als het gaat om de dienstverlening van Patrimonium, beleidswijzigingen, de onderhoud- en nieuwbouwprojecten en de vertaling van de Nationale Prestatieafspraken die de overheid samen met Aedes (namens de woningcorporaties), de Woonbond (namens de huurders) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten vorig jaar hebben ondertekend.

Patrimonium Barendrecht staat midden in de Barendrechtse samenleving, en voelt zich als sociale organisatie betrokken bij haar huurders. Samen met de Bewonersraad werken we aan betaalbaar wonen en energie besparen waar dat kan. De focus ligt op het  prettig wonen in de wijk zodat iedereen zich thuis voelt in Barendrecht. Want wonen doen we samen!

 

 

Deel deze pagina