Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Patrimonium Barendrecht draagt aanhanger over aan Stichting Present Barendrecht

Publicatiedatum: 12-10-2017

Donderdag 12 oktober was officieel de overdracht van de aanhangwagen van Patrimonium Barendrecht door directeur-bestuurder Peter Manders en Ahmed Khoulali (manager Wonen ) aan Pia van Dalen, coördinator Stichting Present Barendrecht, en enkele Present-vrijwilligers waaronder Rob Aandeweg. Dit gebeurde tijdens de sociaal-maatschappelijke middag waarbij medewerkers van Patrimonium zich vrijwillig inzetten voor organisaties die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Van bruikleen naar eigendom
De afgelopen zes jaar heeft Stichting Present een aanhangwagen van Patrimonium in bruikleen gehad, die niet meer gebruikt werd. Om veilig met de aanhanger te kunnen blijven rijden, moest deze in de voor Present rustige zomerperiode hoognodig opgeknapt worden. Aangezien Patrimonium de aanhangwagen niet nodig heeft, heeft de woonvereniging het eigendom nu officieel overgedragen.
Pia van Dalen: “Het hele jaar door moeten wij regelmatig spullen, materialen en tuingereedschappen vervoeren naar en van projectadressen waar Present vrijwilligers aan de slag zijn. Het is voor ons heel erg fijn om dan vrij te kunnen beschikken over een vervoermiddel. Wij zijn enorm blij met deze bijdrage van Patrimonium!”

Inmiddels is de aanhangwagen, met hulp van organisaties die Stichting Present een warm hart toedragen, opgeknapt en verkeersveilig gemaakt. Deze kon ook meteen worden ingezet tijdens het winterklaar maken van de tuin van Hospice De Reiziger door een groep medewerkers van Patrimonium Barendrecht.
“Stichting Present als cement voor de Barendrechtse samenleving geeft mensen vertrouwen in de toekomst. Wellicht nog meer dan het nieuwe regeerakkoord. Patrimonium draagt daar graag een steentje aan bij”, aldus Peter Manders.

Naast het klussen in de tuin van het hospice,  zetten andere medewerkers van Patrimonium zich in voor ouderen bij Laurens Borgstede en bood een derde groep de helpende hand bij dagbesteding Lavendel van Stichting IJsselmonde-Oost.

Samenwerking met Stichting Present Barendrecht
Stichting Present Barendrecht bemiddelt tussen groepen vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Stichting Present is een non-profit organisatie die, gesteund door giften van fondsen en bijdragen van lokale organisaties en ondernemingen, bruggen slaat tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn.  Nut en noodzaak van alle Present-projecten wordt door maatschappelijke organisaties getoetst.

Patrimonium Barendrecht heeft sinds 2011 een samenwerkingsovereenkomst met Present Barendrecht. De woonconsulenten van Patrimonium signaleren bij huisbezoeken aan huurders of er behoefte is aan hulp. Zo kunnen zij de hulpbehoefte van huurders koppelen aan het hulpaanbod van Stichting Present Barendrecht.  
De vrijwilligers van Stichting Present helpen huurders die zelf moeite hebben om klusjes in en om de woning uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat de gezondheid van de huurder of de financiële situatie dit niet toelaat en hij niet kan terugvallen op een sociaal netwerk.

Patrimonium Barendrecht staat midden in de Barendrechtse samenleving en ondersteunt en respecteert mensen en organisaties die op een positieve manier een bijdrage leveren.
Wonen is tenslotte meer dan alleen een dak boven je hoofd; prettig wonen en leven doen we samen.
Peter Manders, directeur-bestuurder van Patrimonium, is sinds september 2015 ambassadeur van Stichting Present Barendrecht.


Deel deze pagina