Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Onderzoek noodzakelijk om flora en fauna te beschermen

Publicatiedatum: 26-06-2019

Tijdelijke huisvesting vogels en vleermuizen

 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Dit betekent dat Patrimonium rekening moet houden met de flora en fauna bij grootonderhoudswerkzaamheden. Kelly Rebergen is ecoloog bij Blom Ecologie en één van de onderzoekers in Barendrecht. “Wij maken mensen bewust van hun natuurlijke omgeving en beantwoorden graag vragen van bewoners.”

Kelly volgde eerst een laboratoriumopleiding, maar de passie voor de natuur bleek te groot. In 2016 rondde zij de studie Master Biologie af aan de Wageningen Universiteit af. “Er vliegt en beweegt meer rond in de buurt dan mensen denken.”

Alternatieven

Omdat Nederland dichtbevolkt is, is goede natuurbescherming belangrijk. De nesten van de huismus en de gierzwaluw en de verblijfplaatsen van vleermuizen zijn daarom beschermd. Er is een ontheffing nodig om nestlocaties en verblijfplaatsen weg te halen. Bij grootonderhoud moeten er alternatieven komen zodat de populatie er niet op achteruit gaat. “Dit kunnen tijdelijke voorzieningen aan de buitenzijde zijn zoals nestkasten voor huismussen en gevelkasten voor vleermuizen. Er zijn ook permanente voorzieningen zoals een vogelvide onder de onderste rij dakpannen of inbouwstenen voor gierzwaluwen en vleermuizen.”

Onderzoek

Blom Ecologie start met zogenoemd oriënterend onderzoek. “Dit betekent dat wij te onderhouden woningen onderzoeken op potentie voor beschermde flora en fauna. Uit zo’n eerste onderzoek blijkt of aanvullend onderzoek nodig is. In bepaalde perioden in het jaar onderzoeken wij ook of de beschermde soorten zich daadwerkelijk in de bebouwing bevinden.” Na afloop van het onderzoek is duidelijk welke soorten er in de bebouwing aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Omgevingsfactoren spelen een grote rol in de huisvesting van diersoorten. “We zien in woonwijken met veel hagen, bomen, struiken en ander groen vaak grote populaties van huismussen. Gierzwaluwen zijn meestal jaren in dezelfde woonwijk te vinden. Vleermuizen hebben een netwerk aan verblijfplaatsen, dus de kans bestaat dat er ook vleermuizen in uw woning aanwezig zijn.“

Zelf bijdragen

Met dank aan Hollywood-films bestaan er enkele mythes over vleermuizen. Ze zouden bloed drinken en bij mensen in het haar vliegen. “Onzin”, lacht Kelly. “Vleermuizen gebruiken echolocatie en kunnen prima objecten én mensen ontwijken. Elke avond vangt een vleermuis een derde van zijn gewicht aan insecten. Ze houden tuinen dus onder andere mugvrij.” Kelly legt uit dat bewoners zelf ook kunnen bijdragen aan het verbeteren van de populaties beschermde soorten. “Laat uw tuin een beetje verwilderen. U zult dan de huismus, gierzwaluw en vleermuis, maar ook bijen, insecten, egeltjes en allerlei vogelsoorten in uw tuin zien. Dat is het mooie van de natuur!”

Meer informatie?

Lees ook Onderhoud met respect voor de natuur

 

Deel deze pagina