Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Onderzoek naar de constructie van de galerijen en balkons Oude Haven

Publicatiedatum: 22-06-2018

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Oude Haven is het noodzakelijk dat we een onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de galerijen en balkons van de appartementencomplexen aan de Oude Haven.

De streekproef is inmiddels uitgevoerd en daaruit blijkt dat de huidige constructie veilig is, maar niet voldoet aan de huidige voorschriften. We voeren aanvullend een volledig onderzoek uit naar de galerijen èn een steekproef bij de balkons, om in kaart te brengen welke verbetermaatregelen we moeten uitvoeren om aan het Bouwbesluit 2012 te voldoen. We verwachten dat de constructie van de balkons wel voldoen aan de huidige voorschriften.

Als voorzorgsmaatregel, en vanwege extra belasting tijdens de onderhoudswerkzaamheden, hebben we extra ondersteuning aangebracht.  De ondersteuning blijft totdat de verstevigingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Bewoners kunnen gewoon gebruik maken van de galerijen en de balkons, zoals zij dat gewend zijn.

De verbeterwerkzaamheden integreren we in het al lopende grootonderhoudproject, zodat onze huurders van de extra werkzaamheden zo min mogelijk overlast ervaren. We doen dit in goed overleg met de gemeente Barendrecht, de aannemer (Hemubo) en de bewonersadviseurs aan de Oude Haven (huurdersvertegenwoordiging).

Deel deze pagina