Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ondernemingsplan 2017-2020: We zijn er voor onze huurders!

Publicatiedatum: 02-01-2017

Een belangrijke vraag het afgelopen jaar was: voor wie zijn we er eigenlijk?
Wij maken daarin een duidelijke keus: we zijn er vooral voor onze (toekomstige) huurders!

En als het om wonen in Barendrecht gaat, dan zijn we er ook als partner voor de gemeente Barendrecht.
Voor onze plannen de komende jaren is het dus nodig om te weten wat er leeft onder onze huurders; wat vinden zij belangrijk? En wat verwachten onze belanghebbenden van Patrimonium?

Samen werken aan wonen in Barendrecht
Het afgelopen jaar hebben we meerdere bijeenkomsten georganiseerd met huurders en belanghebbenden. Met hen hebben we de bouwstenen voor ons ondernemingsplan besproken. Ik heb dit ervaren als inspirerende en zinvolle bijeenkomsten. Ik wil dan ook graag alle deelnemers bedanken die ons hebben geholpen met het uitzetten van onze koers de komende vier jaar.
Het ondernemingsplan is nu klaar, de gezamenlijke prestatieafspraken met de gemeente en de Bewonersraad zijn ondertekend en we gaan enthousiast aan de slag met de beloftes die we in ons ondernemingsplan doen.

Thuis in Barendrecht
De komende jaren dragen we actief bij aan het thuis voelen in Barendrecht! We richten ons nadrukkelijk op mensen met een laag inkomen, op goede en betaalbare woningen, goede dienstverlening en beleid dat goed uit te leggen is en in samenwerking met onze huurders en belanghebbenden tot stand komt.  Door nauw contact met onze huurders en belanghebbenden te houden, toetsen we de uitwerking van onze plannen.

Onze plannen in een notendop
De komende jaren bouwen we honderd betaalbare levensloopbestendige woningen in het centrum voor met name ouderen. Hiermee bevorderen we de doorstroming in Barendrecht.  We beperken de woonlasten zoveel mogelijk door gematigde huurverhoging voor huurders met een laag inkomen en duurzaamheidsmaatregelen waarmee we de energielasten voor onze huurders beperken. We bieden meer persoonlijke begeleiding en hulp aan mensen die moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. We brengen hen in contact met de juiste instantie of hulpverlener; we nemen de zorg en verantwoordelijkheid niet over.

Ik hoor graag van u of we op de goede weg zijn
Ik nodig ook u uit om met ons mee te denken en te reageren op onze plannen! Dat helpt ons met het verbeteren wat we doen.

Deel deze pagina