Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Onderhoudsproject Oude Haven

Publicatiedatum: 08-06-2017

Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de toekomst van de appartementen aan de Oude Haven. De woningen zijn inmiddels 44 jaar oud. Daarom hebben we gekeken naar de technische staat, de indeling van de woning, toekomstige ontwikkelingen in de woningbouw en de investeringen die mogelijk nodig zijn. Aan de hand van dit onderzoek hebben we besloten om de vier gebouwen aan de Oude Haven in ieder geval de komende 30 jaar in stand te houden.

In stand houden, wat betekent dat?
We voeren alleen onderhoud uit aan de buitenkant van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. Denk hierbij aan vervanging van de kozijnen, herstelwerkzaamheden aan de gevels en het opknappen van de trappenhuizen. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor automatische toegangsdeuren bij de entree en galerijen.

Extra maatregelen voor de twee middelste woongebouwen
De twee middelste woongebouwen (Oude Haven 29 tot en met 74) maken we beter toegankelijk voor ouderen en krijgen extra voorzieningen, zoals ophogingen van de galerij, vervanging van de lift door een nieuwe lift die ook geschikt is voor brancards en toevoeging van een
scootmobielstalling.

Hoe nu verder?
We bereiden de aanbesteding, voor de selectie van een aannemer die de werkzaamheden uitvoert, voor. We vinden het belangrijk dat een aannemer de overlast gedurende de uitvoering voor de bewoners tot een minimum beperkt. De nadere uitwerking van de werkzaamheden gebeurt in een bouwteam. In dit bouwteam zitten naast Patrimonium en de aannemer ook enkele bewoners. Zij zijn de bewonersadviseurs, die gedurende de gehele voorbereiding en uitvoering worden betrokken bij het proces. Dit betekent dat zij ook bij de keuze voor de aannemer zijn betrokken.

Deel deze pagina