Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Nieuwjaarsreceptie en ondertekening prestatieafspraken met Patrimonium

Publicatiedatum: 16-01-2020

Bewonersraad blijft belangen behartigen

De Bewonersraad organiseerde op vrijdag 10 januari een nieuwjaarsreceptie in het verenigingsgebouw van de Maranathakerk in Barendrecht. De huidige voorzitter Jan Zijlmans kondigde zijn beoogde opvolger aan: André Krijgsman. Het bestuur van de Bewonersraad draagt hem in april voor aan de Algemene ledenvergadering voor het voorzitterschap. Jan Zijlmans gaat zich weer richten op de techniek. De aspirant-voorzitter sprak de aanwezigen toe.
 
In zijn toespraak gaf André Krijgsman aan dat de Bewonersraad ook dit jaar de belangen van de huurders heeft behartigt. Hij vertelde dat de Bewonersraad overlegt met Peter Manders, directeur-bestuurder van Patrimonium, over verschillende beleidszaken. Het afgelopen jaar heeft de Bewonersraad diverse onderwerpen aan de orde gesteld en haar mening gegeven. De Bewonersraad nodigde wethouder De Jonge uit om samen met Patrimonium te overleggen over de energietransitie. In 2020 wil de Bewonersraad huurders verder informeren over hoe we van het gas af gaan. De Bewonersraad zit ook bovenop sloopbesluiten, maar heeft vertrouwen in het verloop en de zorgvuldige werkwijze van de medewerkers van Patrimonium. 
 
Verder spande de Bewonersraad zich in om gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden te behouden. De voorgenomen bezuiniging is voorlopig – tot tevredenheid van de Bewonersraad – één jaar uitgesteld. In 2020 gaat de Bewonersraad de contacten met de huurders en de wijkvertegenwoordigers uitbreiden en intensiveren.
 
Na de toespraak toostte André Krijgsman met de leden van de Bewonersraad en Peter Manders op het nieuwe jaar en wenste hij iedereen een voorspoedig 2020. Vervolgens ondertekenden Jan Zijlmans en Peter Manders de prestatieafspraken voor 2020.

Deel deze pagina