Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Mooie beoordeling voor Patrimonium bij visitatie

Publicatiedatum: 02-10-2019

Maatschappelijke prestaties beoordeeeld

Volgens de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht eenmaal per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dit is een officiële beoordeling van de maatschappelijke prestaties door een onafhankelijke commissie. In de periode maart tot en met mei 2019 vond de visitatie bij Patrimonium plaats. Hoe verliep dat?

De visitatie ging over de periode 2015-2018. De visitatiecommissie beoordeelde Patrimonium op de onderdelen: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance.

Duidelijke verbetering

Ten opzichte van de vorige visitatie in 2015 is er een duidelijke verbetering zichtbaar. Patrimonium heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van de relatie met de huurders en de gemeente. De belanghebbenden zien Patrimonium als een maatschappelijk betrokken corporatie. Patrimonium neemt duidelijk het voortouw als het gaat om het verbeteren van leefbaarheid en de sociale stabiliteit in Barendrecht. De commissie is enthousiast over de wijze waarop Patrimonium de Bewonersraad en de gemeente betrekt bij het opstellen van de prestatieafspraken en een sterke bijdrage levert aan de woonvisie van de gemeente. Het onderzoek resulteerde in de volgende cijfers:
•    presteren naar opgaven en ambities: 7,2 (2015: 6,9)
•    presteren volgens belanghebbenden 7,6 (2015: 6,3)
•    presteren naar vermogen: 8,0 (2015: 7,6)
•    governance: 7,7 (2015: 7,0)
Patrimonium gebruikt de resultaten van de visitatie om de prestaties steeds verder te verbeteren.

Bekijk het volledige rapport
 

 

Deel deze pagina