Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huurverhoging per 1 juli; wat is er veranderd?

Publicatiedatum: 01-05-2017

Huurt u een woning of een garage van Patrimonium? Dan krijgt u elk jaar van ons een huurverhogingsvoorstel. In dit voorstel staat de nieuwe huurprijs die geldt vanaf 1 juli. Met welk percentage uw huur verhoogd wordt, is afhankelijk van de woning waarin u woont, maar ook van uw inkomen. Hierbij hanteert Patrimonium het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen om hiermee de meest kwetsbare doelgroep te ontzien. Daarom kiezen we dit jaar voor een lagere huurverhoging voor de lage en middeninkomens, omdat de betaalbaarheid van het wonen steeds belangrijker wordt.

Waarom huurverhoging?
Patrimonium gebruikt de huurinkomsten om te blijven investeren in het onderhoud van haar woningen en deze waar nodig te verbeteren en energiezuiniger te maken. Maar ook voor het bouwen van nieuwe sociale levensloopbestendige appartementen.

Huurverhoging per 1 juli
In het Rijksbeleid 2017 is het aantal inkomensgroepen teruggebracht tot twee:
•    huishoudens met een inkomen tot €40.349
•    huishoudens met een inkomen boven € 40.349

De uitzonderingsgroep die geen inkomensafhankelijke huurverhoging mag krijgen bestaat uit personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op 1 januari 2017 en grote gezinnen met vier of meer personen. Omdat de uitzonderingsgroep 50 procent van alle huurders betreft en voor deze groep geen onderscheid wordt gemaakt naar inkomen, hebben we ervoor gekozen om bij deze groep en de groep met een inkomen tot €40.349 een kleine huurverhoging te vragen (0,3 procent of 0,8 procent, afhankelijk van de huurprijs)
Voor de hogere inkomensgroep maken we gebruik van de door het Rijk mogelijk gemaakte inkomensafhankelijke huurverhoging.

Per 1 juli passen we de volgende percentages toe voor de maximale huurverhoging:

1. Huishoudensinkomen tot € 40.349

 

Huidige huurprijs in relatie tot de maximaal redelijke huurprijsHuurverhogingspercentage Patrimonium BarendrechtMaximaal huurverhogingspercentage Rijksbeleid
Lager dan 75 procent 0,82,8
Hoger dan 75 procent 0,32,8
2. Huishoudensinkomen hoger dan € 40.349

 

Huidige huurprijs in relatie tot de maximaal redelijke huurprijsHuurverhogingspercentage Patrimonium BarendrechtMaximaal huurverhogingspercentage Rijksbeleid
Lager dan 75 procent 4,34,3
Lager dan 75 procent 3,84,3
3. Uitzonderingsgroepen

 

Huidige huurprijs in relatie tot de maximaal redelijke huurprijsHuurverhogingspercentage Patrimonium BarendrechtMaximaal huurverhogingspercentage Rijksbeleid
Lager dan 75 procent 0,82,8
Lager dan 75 procent0,3

2,8

 

De huurverhoging van garages en bedrijfsruimten is contractueel afgesproken.De huurverhogingspercentages zijn afhankelijk van uw inkomen en de huidige huurprijs van uw woning. Vóór 1 mei hebt u een voorstel tot huurverhoging met toelichting ontvangen. Als uw inkomen in 2015 hoger was dan € 40.349, is een verklaring van de belastingdienst toegevoegd aan het voorstel.

Aanpassing voorschot servicekosten
In maart en april is de afrekening servicekosten verstuurd. Door stijgende kosten kan het voorkomen dat u moet bijbetalen. In die gevallen zullen wij de voorschotten aanpassen naar boven. Deze aanpassing vindt gelijktijdig met de huurverhoging in juli plaats.

 

Bezwaar alleen mogelijk bij inkomensafhankelijke huurverhoging boven 2,8 procent
Bent u het niet eens met de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. We adviseren u om nog even te wachten met uw bezwaar tot begin juni. Als u dan inlogt bij de Belastingdienst dan vindt u daar de inkomensverklaring 2016.
Op de website van de huurcommissie staat informatie over het indienen van een bezwaar. U kunt daar een bezwaarschriftformulier downloaden. Vul het bezwaarschriftformulier in en stuur het met de gevraagde stukken naar Patrimonium Barendrecht per post, per e-mail (
infopatrimoniumbarendrechtnl) of via Mijn Thuis.

Uw bezwaarschrift tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging moet u vóór 1 juli 2017 indienen. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, vragen wij de huurcommissie een uitspraak te doen.

Deel deze pagina