Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Herfstlezing: de toekomst van energie

Publicatiedatum: 07-10-2019

Verslag herfstlezing 3 oktober

Donderdag 3 oktober vond onze jaarlijkse Herfstlezing plaats. Dit jaar staat in het teken van de Duurzaamheid. Directeur-bestuurder Peter Manders blikte eerst even terug op de Lenteborrel. Toen kondigden we aan dat we al onze huurders (met een daarvoor geschikt dak) het aanbod doen om voor 1 euro per paneel per maand zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Daarmee profiteren zij van goedkope zonnestroom en een lagere energierekening. Smitshoek is de eerste wijk waar de zonnepanelen geïnstalleerd zijn.

Samen met wethouder Nico Bults sneed Peter de taart aan waarna iedereen een stukje kreeg.

Energietransitie in de regio

Astrid Madsen, strategisch adviseur Energietransitie bij de gemeente Rotterdam, vertelde over wat er al gebeurt op het gebied van energietransitie in Rotterdam. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat iedereen mee kan en wil doen met de energietransitie? En hoe zorg je dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft? De opgave richt zicht op de industrie en op de bewoners. Daarom voert de gemeente gesprekken met verschillende groepen. Voor de gemeente is het energiepotentieel belangrijk, oftewel de hoeveelheid beschikbare energie in de regio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan restwarmte die vrij komt bij industriële processen (zoals in de tuinbouw en bij afvalverwerkingsbedrijven), zonne-energie, windenergie en aardwarmte. In Rotterdam is nauwelijks meer ruimte voor windenergie. Dan is het belangrijk te kijken of we energie kunnen hergebruiken om energieverlies te voorkomen. Warmtenet blijkt dan voor een groot deel van de gebieden, afhankelijk van de locaties, het goedkoopste alternatief. Met name in de steden. In de buitengebieden geldt dat voor all electric omdat daar weinig restwarmte te vinden is. Al deze kansen brengen we in kaart, waarbij we ook de onderhoudsplanning aan de buitenruimte en renovatieplanningen aan bestaande gebouwen meenemen. De transitie vindt niet alleen boven de grond plaats, ook onder de grond en daar is niet veel ruimte meer over.

De belangrijkste transitie vindt plaats achter de voordeur, bij de bewoners. Ook zij moeten hier de nut en de noodzaak van inzien. Rotterdam kiest dan ook voor gebiedsgericht maatwerk en kijkt per gebied naar de technische, financiële en sociale consequenties en de kansen. Bij een van de wijken kwamen de bewoners zelf met het idee van een kookboek voor elektrisch koken. Zo zoek je samen naar mogelijkheden.

Energietransitie in Barendrecht

Michiel Vorstelman, procesadviseur Energietransitie BAR-organisatie, lichtte  de lokale opgave voor Barendrecht toe en welke stappen de gemeente al heeft gezet. Qua duurzaamheid doet Barendrecht het op dit moment nog niet zo slecht. Ten opzichte van het gemiddelde in Nederland heeft Barendrecht meer woningen met een groen energielabel en minder met een oranje en rood label. Dat heeft vooral te maken met de nieuwbouwwoningen die label A of A+ hebben.

Barendrecht werkt op dit moment aan een warmtevisie. De overheid wil dat alle gemeente deze hebben in 2021. In zo’n warmtevisie staat beschreven hoe de gemeente met Stedin, woningcorporaties en andere belanghebbenden de wijken wil verwarmen en met welke bronnen. Vanuit de warmtevisie maakt de gemeente per wijk een plan.

Op 10 oktober vond de duurzaamheidsconferentie En nu aan de slag! plaats. Met dit soort initiatieven willen we duurzaamheid en energietransitie meer onder de aandacht brengen. Onlangs hebben we een enquête uitgezet onder alle inwoners van Barendrecht. Ongeveer 600 ingevulde enquêtes kwamen terug, waar de gemeente heel blij mee is. De grootste zorg van van Barendrechters bleek het financiële aspect: de betaalbaarheid.

In 2018 hebben we onderzoek laten doen naar alternatieven voor aardgas en de kosten daarvan. Het rapport ligt er nu. Bij de bedrijventerreinen blijkt bij koelbedrijven veel restwarmte vrij te komen waarmee je de helft van Barendrecht kunt verwarmen. Dat biedt mogelijkheden.

De transitie is dan ook een proces van af en toe twee stapjes vooruit en dan weer een stapje terug. Het is dan ook belangrijk om samen op te trekken, ook met bewoners, om te snappen wat ieders belang is.

Het was een inspirerende bijeenkomst met veel informatie. De energietransitie blijft in de toekomst ongetwijfeld ook een onderwerp voor interessante discussies.

Foto's: Ruud IJzenbrandt

Deel deze pagina