Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Gemeente, Patrimonium en Bewonersraad ondertekenen prestatieafspraken 2021

Publicatiedatum: 04-02-2021

Ieder jaar maken de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht gezamenlijke afspraken over ieders bijdragen aan het prettig wonen in Barendrecht.

Begin februari ondertekenden wethouder Wonen Arnoud Proos van de gemeente Barendrecht, directeur-bestuurder van Patrimonium Barendrecht Peter Manders en voorzitter van de Bewonersraad Patrimonium Barendrecht André Krijgsman prestatieafspraken voor het jaar 2021.

Per thema is vastgelegd welke acties de samenwerkingspartners ondernemen en wie de trekker is. De prestatieafspraken bestaan uit vier thema’s:

  • Betaalbaarheid: Meer betaalbare woningen en het wonen betaalbaar houden
  • Beschikbaarheid: Voldoende woningen beschikbaar hebben
  • Duurzaamheid: Verduurzamen van huurwoningen van Patrimonium
  • Leefbaarheid en sociale stabiliteit: Prettig wonen in de wijk

De partijen kijken ook naar het jaar 2022 en verder.

Concrete afspraken

Per thema maakten de partijen concrete afspraken. Zo investeert Patrimonium bijvoorbeeld in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen om de woonlasten van huurders te beperken. De gemeente gunt Patrimonium Barendrecht de komende jaren het eerste voorkeursrecht bij toekomstige sociale woningbouwprojecten op gemeentegrond in Barendrecht. De gemeente handhaaft de doorstroomregeling grote woningen en Patrimonium voert deze regeling uit. En de Bewonersraad levert input en participeert in de voorbereiding en uitvoering van (vastgoed)projecten van Patrimonium. Het zijn enkele voorbeelden van afspraken waar de gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad de komende tijd aan werken.

Bewaken

Twee keer per jaar bekijken de partijen de voortgang van de afspraken op bestuurlijk niveau. Daarnaast is er een kerngroep en een projectgroep die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en het bewaken van de afspraken.
Bekijk de prestatieafspraken van de gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad

Patrimonium Barendrecht vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn in Barendrecht. Samen met de gemeente Barendrecht en de Bewonersraad blijven we ons dan ook de komende jaren inzetten voor betaalbare woningen, nieuwbouw, verduurzaming en een prettige woonomgeving, waar buurtgenoten elkaar herkennen en respecteren.

 

Deel deze pagina