Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Eerste verhuizing via de doorstroomregeling

Publicatiedatum: 02-03-2018

Vrijdag 16 februari overhandigde verhuurconsulente Dyanne Pinas de sleutel van een appartement aan de Spits aan echtpaar Van den Berg. Zij zijn de eerste huurders van Patrimonium die gebruik maken van de gemeentelijke Doorstroomregeling grote woningen. Op donderdag 1 maart organiseerden we een kennismakingsbijeenkomst voor de heer en mevrouw Van den Berg en hun directe buren in de recreatiezaal van woongebouw De Boeg aan de Spits. Zowel Peter Manders (directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht) als Dirk Vermaat (wethouder gemeente Barendrecht) feliciteerden het echtpaar Van den Berg met hun nieuwe woning.

Doorstroomregeling grote woningen
Om de doorstroming op de Barendrechtse woningmarkt te stimuleren, biedt de gemeente Barendrecht huurders van Barendrechtse corporaties de mogelijkheid om gebruik te maken van de Doorstroomregeling grote woningen. De doorstroomregeling is 1 oktober van start gegaan en vooralsnog geldt deze regeling voor drie jaar met een maximum van tien doorstroomvergoedingen per jaar.

Bevorderen van de doorstroming in Barendrecht
De gemeente en Patrimonium vinden het belangrijk dat ouder wordende Barendrechters in Barendrecht kunnen blijven wonen. We informeren onze huurders over de mogelijkheden om te verhuizen naar een passende, kleinere, gelijkvloerse levensloopbestendige woning waarbij een extra stimulans van de doorstroombijdrage hen net over de drempel kan trekken. Wat het extra aantrekkelijk maakt zijn de nieuwbouwprojecten en betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen die we de komende jaren realiseren in het centrum van Barendrecht.

Huurders van een grote sociale huurwoning stromen door naar een voor hen passende woning met maximaal twee slaapkamers. Door deze verhuisbeweging komen grote woningen vrij voor gezinnen die op hun beurt vaak weer een kleinere (starters)woning achterlaten. Via de doorstroomregeling worden de vrijgekomen woningen met voorrang aan Barendrechters toegewezen.

Meer informatie? Zie Doorstroomregeling grote woningen

Deel deze pagina