Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Buurttuin Kempenaar

Publicatiedatum: 09-09-2021

 

Patrimonium vindt het belangrijk dat mensen prettig kunnen wonen in hun wijk. Initiatieven van bewoners om hun straat of wijk gezellig te maken en ontmoetingen te stimuleren juichen we dan ook alleen maar toe! De buurt heeft er een mooie tuin bij gekregen aan de Kempenaar en we vinden het fijn dat zoveel mensen hiervan kunnen genieten en hier zelfs een bijdrage aan leveren. We zijn blij met dit soort initiatieven en de tuin is zeker een aanwinst voor de buurt.

Helaas hebben we ook klachten ontvangen van meerdere omwonenden van de buurttuin over onder meer de kippen en de privacy. Ook deze bewoners nemen we serieus. Over deze klachten hebben we het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de heer Wesdijk en wethouder Cees Schaap. We proberen samen met de gemeente een oplossing te vinden die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

We vinden het jammer dat de media in de berichtgeving over de buurttuin suggereert dat we ons verzetten tegen de buurttuin, want dat is zeker niet het geval.
We vinden het wel belangrijk dat bezwaren van omwonenden serieus genomen worden.

 

Deel deze pagina