Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Bewonersadviseurs Oude Haven denken mee

Publicatiedatum: 31-08-2017

Aan de woongebouwen aan de Oude Haven voeren we volgend jaar onderhoud uit aan de buitenkant van het complex en in de gemeenschappelijke ruimten. De werkzaamheden bestaan uit vervanging van de kozijnen, herstelwerkzaamheden aan de gevels en het opknappen van de trappenhuizen.
De twee middelste woongebouwen (Oude Haven 29 tot en met 74) maken we beter toegankelijk voor ouderen. We onderzoeken of extra voorzieningen, zoals het ophogen van de galerij, vervanging van de lift door een nieuwe lift die ook geschikt is voor brancards en de toevoeging van een scootmobielstalling kunnen worden aangebracht.

De voorbereidingen zijn in volle gang
Bij de voorbereidingen en de uitvoering van het onderhoudsproject betrekken we de bewoners van de vier gebouwen. Vooraf aan de projectplanning is onder de bewoners een woonbelevingsonderzoek gehouden. De uitkomst hiervan nemen we mee in het onderzoek naar de uit te voeren werkzaamheden.
Dertien bewoners hebben zich gemeld om met ons mee te denken. Tijdens een bijeenkomst met deze bewoners zijn vier van hen uiteindelijk gekozen als bewonersadviseur tijdens het project. Met hen bespreken we de stappen die we in het project zetten. Met aannemer Hemubo werken we de komende maanden de details van het plan verder uit. 

Deel deze pagina