Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ahmed (manager Wonen) | Resultaten prestatieafspraken 2018

Publicatiedatum: 20-12-2018

Op 11 december 2018 ondertekenden de Bewonersraad, Patrimonium Barendrecht en de gemeente Barendrecht de nieuwe prestatieafspraken voor 2019. Met de invoering van de Woningwet in 2015 geven wij samen met de gemeente en met huurdersorganisaties aan op welke manier wij concreet willen bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Dat zijn de afspraken binnen de gemeentelijke Woonvisie. Vorig jaar deden we dit natuurlijk ook. Nu 2018 bijna voorbij is, kunnen we de balans opmaken. Wat zijn de resultaten van het afgelopen jaar?

Ik ben blij om te zeggen dat de samenwerking over het algemeen goed verloopt. We kozen ervoor om met een kerngroep en werkgroepen te werken, en ook dat bevalt goed. Van de 39 prestatieafspraken loopt 80 procent volgens planning. Dan is er nog 10 procent waaraan we wat extra aandacht moeten besteden. Daarmee kunnen we deze afspraken alsnog halen. Er blijft dan 10 procent over waarvan we verwachten dat we ze met het huidige tempo niet halen. We nemen deze afspraken wel mee naar 2019, ook al halen we het einde van het jaar niet. Dit is afgesproken onder de bestuurders op 5 november. We zijn natuurlijk trots op de resultaten die we behaalden.

  1. Beschikbaarheid
    Het is ons gelukt om nieuwe appartementen aan de Maasstraat op te leveren, die bovendien levensloopbestendig zijn. In de Maashoek zijn er veertig stuks bijgekomen. Ons plan was om tussen 2017 en 2020 honderd levensloopbestendige woningen bij de bouwen, dus we zijn al een flink eind op weg! Goed wonen is ook passend wonen. Dit jaar hadden we daarom ook oog voor de doorstroming. Bewoners moeten kunnen verhuizen naar een passende woning als ze dat willen. Dit jaar zijn 13 huurder verhuisd van groot naar beter in het kader van de gemeentelijke doorstroomregeling grote woningen. Dit zijn mensen op leeftijd die het niet meer nodig vinden om in een groot huis te blijven wonen.
  2. Betaalbaarheid
    Betaalbaarheid hoort ook bij passend wonen. We konden ons huurverhogingsbeleid matigen, zodat de lage inkomens zoveel mogelijk zijn ontzien. Daarnaast hebben we met de gemeente afgesproken dat huurders met een bijstandsuitkering de huur via hun uitkering door de gemeente mogen laten betalen.
  3. Bijzondere doelgroepen
    Maximaal 5 procent van onze woningen reserveren we voor mensen met een beperking. Maximaal twintig vrijgekomen woningen per jaar worden gereserveerd voor onze vergunninghouders. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente, maar ook met sociale wijkteam, met Platform Wonen, Welzijn en Zorg en met het Lokaal Zorgnetwerk om gezinnen met meervoudige problemen te ontzien.

 

Deel deze pagina