Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Advies werkgroep Veegwet: van vereniging naar stichting!

Publicatiedatum: 13-11-2017

Op woensdag 8 november is een extra algemene vergadering gehouden voor de leden van woonvereniging Patrimonium Barendrecht. De agenda bevatte twee belangrijke punten: de begroting 2018 en de conclusie van de werkgroep Veegwet Wonen om de vereniging van Patrimonium om te vormen naar een stichting.

Begroting 2018
De vijftien aanwezige leden met stemrecht konden zich vinden in de begroting 2018 en hebben mondeling advies uitgebracht aan de RvC dat zij hiermee instemmen.

Werkgroep Veegwet Wonen
Sinds 1 juli 2017 is de Veegwet Wonen van kracht. Dit is een reparatiewet bij de Woningwet 2015. In deze Veegwet Wonen staan verschillende zaken als aanvulling op de Woningwet 2015. Een van de zaken waar Patrimonium als vereniging mee te maken heeft is dat de leden advies uit mogen brengen aan de raad van commissarissen over belangrijke besluiten.

Het uitbrengen van dit advies is in de praktijk moeilijk haalbaar voor de leden vanwege het ontbreken van kennis, kunde maar vooral tijd voor verdieping en uitwerking. Dit zou betekenen dat de leden minimaal over 20 onderwerpen per jaar bij elkaar moeten komen. Tijdens de Algemene Vergadering in juni is besproken om hier een andere oplossing voor te bedenken.

Patrimonium heeft daarom een werkgroep gevormd met leden van de vereniging, de Bewonersraad en de raad van commissarissen. De afgelopen maanden heeft deze werkgroep in twee bijeenkomsten met elkaar gesproken en een beeld gevormd van wat de Veegwet Wonen inhoudt, welke consequenties de wet heeft voor de vereniging Patrimonium Barendrecht en daar een conclusie uitgetrokken.

Conclusie: omvorming van vereniging naar stichting
Omdat het praktisch gezien onuitvoerbaar is voor zowel de leden van de vereniging als voor Patrimonium, heeft de werkgroep de conclusie getrokken dat het beter is om de vereniging om te vormen tot stichting. Deze conclusie is besproken tijdens de algemene vergadering op 8 november en de aanwezige leden ondersteunden deze conclusie. Patrimonium zet dit proces tot omvorming in gang en in 2018 neemt de Algemene Vergadering een definitief besluit tot omvorming. De vergadering is afgesloten met een hapje en een drankje op het kantoor van Patrimonium. 

Deel deze pagina