Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Uw huuropzegging

De verhuisdatum moet minimaal 1 maand na vandaag liggen. De laatste huurdag mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

Is er ook medehuurder?*
Geslacht
Akkoordverklaring medehuurder*