Geen objecten gevonden

Mag ik een volière plaatsen?

Algemene voorwaarden voor het plaatsen van een volière:

* U dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving; zie www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving of www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u meer informatie vinden over de regels voor vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken.

* U dient, indien van toepassing, voor de start met de bouw de benodigde vergunningen te verkrijgen. Anders mag u niet met de bouw starten.

* U bent aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het plaatsen van de volière en u vrijwaart Patrimonium wanneer derden hem/haar voor die schade aanspreken.

* Als er aanpassingen aan elektriciteit, water of gasleidingen nodig zijn, dan moet u dit door een erkend installateur laten doen.

* U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de volière.

* Indien voor onderhoud het noodzakelijk is dat u de volière (tijdelijk) moet verwijderen, dan moet u dit op eerste aanzegging en eigen kosten doen.

* Alle werkzaamheden dienen vakkundig en voor eigen rekening te worden uitgevoerd.

* Als Patrimonium klachten ontvangt met betrekking tot de volière; bijvoorbeeld klachten over geluidsoverlast, stankoverlast of klachten over ongedierte, dan dient u de volière - na waarschuwing en sommatie - op eigen kosten uiterlijk binnen 1 maand te verwijderen. Doet u dit niet, dan zal Patrimonium opdracht geven tot verwijdering en worden alle te maken kosten bij u in rekening gebracht.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden