Krijg ik een voor- en eindopname?

Voordat u de woning verlaat, komt een opzichter van Patrimonium bij u langs voor een vooropname. Tijdens de vooropname bekijkt u samen met de opzichter wat u nog aan de woning moet doen om deze goed achter te laten. Afhankelijk van de situatie komt de opzichter ook voor een eindopname.

U bent als huurder verantwoordelijk voor het heel, leeg en schoon achterlaten van de woning, de tuin en de berging. Er zijn veel doe-het-zelvers onder onze huurders. Patrimonium accepteert veel veranderingen die u zelf in of buiten de woning hebt aangebracht. Hieraan zijn echter wel spelregels verbonden, want we willen weer een goede woning doorverhuren.

Wilt u zeker weten dat de verandering die u in het verleden hebt aangebracht mag blijven zitten als u gaat verhuizen? Neem dan contact met ons op. Hebt u vooraf geen schriftelijke toestemming voor een verandering gevraagd en gekregen, dan kan het zijn dat u die veranderingen weer ongedaan moet maken. Dat geldt ook voor donkere of felle kleuren van het schilderwerk van kozijnen, plafonds en muren. Meer informatie over ons beleid over zelf aangebrachte veranderingen kunt u lezen in onze brochure Zelf veranderingen aanbrengen.

U hebt uiteraard altijd het recht om zelf aangebrachte veranderingen te verwijderen. De oorspronkelijke situatie moet u dan wel in goede staat hersteld aan ons opleveren.

Wat gebeurt er bij de vooropname?

De opzichter loopt samen met u de woning door. Hij neemt op welke werkzaamheden Patrimonium zal uitvoeren, maar ook kijkt hij of het onderhoud waarvoor u verantwoordelijk bent ook goed is uitgevoerd, of er beschadigingen zijn en of u veranderingen hebt aangebracht die ongedaan moeten worden gemaakt. In overleg met u wordt vastgesteld wat de volgende huurder eventueel kan overnemen.

De opzichter maakt een vooropnamebrief, bespreekt dit met u en dan ondertekent u deze brief. U krijgt een kopie, inclusief een opgave van de kosten als Patrimonium de werkzaamheden moet uitvoeren waarvoor u verantwoordelijk bent.

Tot de eindopname hebt u de gelegenheid de zaken die in de vooropnamebrief staan in orde te brengen.

Wat gebeurt er bij de eindopname?

De opzichter controleert tijdens de eindopname of u alles volgens afspraak hebt uitgevoerd en of het huis, de tuin en de berging heel, leeg en schoon zijn. Tijdens de eindopname legt hij zijn bevindingen vast op het opnameformulier. Hebt u alle werkzaamheden uitgevoerd zoals tijdens de vooropname is afgesproken, dan tekent u het formulier beiden voor akkoord. Ten slotte neemt de opzichter de sleutels in ontvangst. Daarna hebt u geen toegang meer tot de woning.

Als de werkzaamheden niet of niet helemaal zijn uitgevoerd of als er bijvoorbeeld nog zogenoemde verborgen gebreken zijn geconstateerd, dan hoort u dat direct. Patrimonium brengt u daarvan schriftelijk op de hoogte. We stellen eventueel een termijn vast waarbinnen u de gelegenheid krijgt deze werkzaamheden alsnog uit te voeren. Ook staat omschreven wat het u kost als Patrimonium de werkzaamheden moet laten uitvoeren als deze na de vastgestelde termijn nog niet zijn uitgevoerd. Verder staat erin wat u moet betalen als Patrimonium de woning niet aansluitend kan doorverhuren doordat u niet aan uw opleveringsverplichtingen hebt voldaan. Hiervan krijgt u de rekening op uw nieuwe adres.

Als u twijfelt wat we precies van u verwachten, neemt u dan contact met ons op. Zo voorkomt u onaangename verrassingen bij de eindopname. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden