Sluiten

Om voor ingang van het sociaal plan inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie, heeft de klankbordgroep voorgesteld dat wij deze informatie alvast bij u ophalen. In samenwerking met de klankbordgroep is hiervoor onderstaand formulier gemaakt. Zodra het sociaal plan ingaat maken we met u een persoonlijke afspraak om uw woonwensen uitgebreid te bespreken. 

Wij gaan zorgvuldig om met de door u ingevulde gegevens. Individuele gegevens delen we niet met derden, dus ook niet met de klankbordgroep of met de Bewonersraad.
Algemene gegevens die niet herleidbaar zijn naar individuele huurders (bijvoorbeld percentages van de resultaten) nemen we mee in de onderhandeingen over het sociaal plan met de klankbordgroep.