Geen objecten gevonden

Bijeenkomst bewonerscommissies 2023

Bijeenkomst bewonerscommissies 2023

Vorig jaar vond onze allereerste bijeenkomst plaats voor alle bewonerscommissies en de Bewonersraad.
We hebben veel positieve reacties ontvangen. Het was een prettige manier om elkaar op deze manier te ontmoeten en thema's te bespreken die voor iedereen relevant zijn.
Ook werden ervaringen onderling en zelfs contactgegevens uitgewisseld.

Dit jaar organiseren we de tweede bijeenkomst op woensdagavond 5 juli van 19.00 uur - 21.00 uur.
We hopen dat u er ook dit jaar bij kunt zijn

Ter voorbereiding willen we u graag een paar vragen stelen over het thema van dit jaar.
Wilt u de vragenlijst vóór vrijdag 5 mei invullen?

Persoonlijke gegevens
In welke bewonerscommissie zit u?*
Thema communicatie

Tijdens de bijeenkomst vorig jaar vroegen we u naar een onderwerp voor een volgende bijeenkomst. Hier kwam één reactie op:
Onderlinge communicatie bewonerscommissie

Dit is een erg breed onderwerp en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. We willen graag weten aan welke informatie u behoefte hebt.