Geen objecten gevonden

Stap 4

Deurwaarder

De betalingsachterstand wordt in de derde maand overgedragen aan een deurwaarder. Uiteraard hopen we dat u nooit met een deurwaarder in aanraking komt. Gebeurt dit wel, dan kunnen de extra kosten voor u fors oplopen.

Zodra de vordering is overgedragen wordt er een dossier aangelegd. U krijgt een sommatie met daarin een opgave van het te vorderen bedrag. Dit bestaat uit de betalingsachterstand vermeerderd met invorderingskosten en BTW. Als de vordering meer dan twee of drie maanden bedraagt, wordt bovendien vermeld dat de kantonrechter wordt gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden.

Deel deze pagina