Betalingsachterstand

Wat gebeurt er als u de huur niet op tijd betaalt?

Stap

1

U ontvangt binnen tien dagen een betalingsherinnering

In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huur betaald moet worden vóór de eerste van de maand. Bijvoorbeeld de huur van juli moet vóór 1 juli ontvangen zijn. Is dit niet het geval dan ontvangt u rond de tiende van de maand een brief waarin we u verzoeken om de huur alsnog binnen zeven dagen te voldoen.

Stap

2

U ontvangt een aanmaning als de huurachterstand verder oploopt

Is de huurachterstand na een maand verder opgelopen, dan ontvangt u rond de tiende van de tweede maand een aanmaning waarin u dringend wordt verzocht om de huur van de eerste en de tweede maand binnen vijftien dagen te voldoen (laatste kans om te betalen) of zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze woonconsulenten. Bij geen betaling en/of reactie zal Patrimonium u aanmelden bij de schuldhulpverlening van de gemeente Barendrecht. Als u dat niet wilt, dan verzoeken wij u om ons dat binnen één week na ontvangst van de brief schriftelijk te laten weten.

Hebt u niet binnen vijftien dagen betaald en geen contact opgenomen met de woonconsulent, dan wordt de deurwaarder ingeschakeld. Uiteraard hopen we dat u nooit met een deurwaarder in aanraking komt. Gebeurt dit wel, dan kunnen de extra kosten voor u fors oplopen.

Zijn er bijzondere omstandigheden, dan zijn de woonconsulenten altijd bereid om met u mee te denken en een kosteloze betalingsregeling te treffen (maximaal een keer per jaar en in maximaal zes termijnen). Op die manier kan de huurachterstand in fasen worden afgelost.

Betalingsregeling aanvragen

Stap

3

Deurwaarder

De betalingsachterstand is overgedragen aan een deurwaarder. U hebt voldoende gelegenheid gehad om de huurachterstand te betalen of een kosteloze betalingsregeling te treffen. Vanaf dit moment dient u met vragen over de huurachterstand contact op te nemen met de deurwaarder. 

Zodra de vordering is overgedragen wordt er een dossier aangelegd. U krijgt een sommatie met daarin een opgave van het te vorderen bedrag. Dit bestaat uit de betalingsachterstand vermeerderd met invorderingskosten en BTW. Als de vordering meer dan drie maanden bedraagt, wordt bovendien vermeld dat de kantonrechter wordt gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden.

Stap

4

Kantongerecht

Reageert u niet of niet tijdig op de sommatie van de deurwaarder dan wordt de rechter ingeschakeld. U krijgt van de deurwaarder een dagvaarding om voor de kantonrechter te verschijnen. Dit brengt opnieuw extra kosten met zich mee.

Wilt u op dat moment alsnog betalen dan bent u de betalingsachterstand, de rente, de invorderingskosten en proceskosten verschuldigd. Betaalt u deze kosten niet, dan volgt een rechtszaak. Dit kan mogelijk leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning en alsnog de verplichting om de huurachterstand en kosten te voldoen. Bovendien brengt deze zaak, opnieuw, extra kosten voor u met zich mee.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk met de deurwaarder een betalingsregeling te treffen.