Geen objecten gevonden

Betalingsachterstand

Omdat de huur niet de enige rekening is die op de deurmat valt, kan het voorkomen dat het betalen van de huur niet op tijd gebeurt of per ongeluk vergeten wordt. U hebt dan al een huurachterstand en dat kan vervelende gevolgen hebben. Dit kan wel eens gebeuren.

Het inlopen van een betalingsachterstand zal niet altijd even makkelijk zijn want er kan meer aan de hand zijn. Zo kan uw financiële situatie veranderen of doen zich problemen voor waardoor de huur niet op tijd betaald kan worden. Dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk meldt bij de woonconsulenten van Patrimonium. Zij zoeken samen met u naar een oplossing, zoals een kosteloze betalingsregeling. Houdt u er wel rekening mee dat u maximaal een keer per jaar recht heeft op een betalingsregeling en dat u de achterstand in maximaal zes termijnen kunt betalen.

De woonconsulenten kunnen u ook doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties die u mogelijk verder kunnen helpen, zoals schuldhulpverlening, maatschappelijke werk of sociale raadslieden.

Huurtoeslag

Als u in verhouding tot uw inkomen een hoge huur betaalt, dan komt u wellicht in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst (telefoon 0800-0543 of internet www.toeslagen.nl)

Wat gebeurt er als u de huur niet op tijd betaalt?

 • 1

  U ontvangt binnen tien dagen een betalingsherinnering

  In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huur betaald moet worden vóór de eerste van de maand. Bijvoorbeeld de huur van juli moet vóór 1 juli ontvangen zijn. Is dit niet het geval dan ontvangt u rond de vijfde van de maand een brief waarin we u verzoeken om de huur alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen.

 • 2

  U ontvangt een tweede betalingsherinnering als de huurachterstand verder oploopt

  Is de huurachterstand na een maand verder opgelopen, dan ontvangt u halverwege de tweede maand nogmaals een betalingsherinnering waarin u dringend wordt verzocht om de huur van de eerste en de tweede maand binnen veertien dagen te voldoen, of zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze woonconsulenten. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan zijn de woonconsulenten altijd bereid om met u mee te denken en een kosteloze betalingsregeling te treffen (maximaal een keer per jaar en in maximaal zes termijnen). Op die manier kan de huurachterstand in fasen worden afgelost.

 • 3

  U ontvangt een (laatste) aanmaning

  Hebt u aan het eind van de tweede maand de huurachterstand nog niet betaald en geen contact opgenomen met de woonconsulent, dan volgt een laatste aanmaningsbrief. U hebt op dat moment voldoende gelegenheid gehad om de huurachterstand te betalen of een kosteloze betalingsregeling te treffen. U wordt in gebreke gesteld en gesommeerd om de huurachterstand binnen zeven dagen te voldoen. Doet u dit niet dan wordt een deurwaarder ingeschakeld. 

 • 4

  Deurwaarder

  De betalingsachterstand wordt in de derde maand overgedragen aan een deurwaarder. Uiteraard hopen we dat u nooit met een deurwaarder in aanraking komt. Gebeurt dit wel, dan kunnen de extra kosten voor u fors oplopen.

  Zodra de vordering is overgedragen wordt er een dossier aangelegd. U krijgt een sommatie met daarin een opgave van het te vorderen bedrag. Dit bestaat uit de betalingsachterstand vermeerderd met invorderingskosten en BTW. Als de vordering meer dan twee of drie maanden bedraagt, wordt bovendien vermeld dat de kantonrechter wordt gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden.

 • 5

  Kantongerecht

  Reageert u niet binnen acht dagen, dan komt de deurwaarder op bezoek met het bericht dat u voor de rechter moet verschijnen. Een dag later gaat de dagvaarding naar het kantongerecht. Dit brengt opnieuw extra kosten met zich mee.

  Wilt u op dat moment alsnog betalen dan bent u de betalingsachterstand, de rente, de invorderingskosten en de belaste proceskosten verschuldigd. Betaalt u deze kosten niet, dan volgt een rechtszaak. Dit kan mogelijk leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Bovendien brengt deze zaak, opnieuw, extra kosten voor u met zich mee.

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk met de deurwaarder een betalingsregeling te treffen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden