Onderzoek Prestatieafspraken

Waarover moet de Bewonersraad afspraken maken met Patrimonium en de gemeente Barendrecht in 2019?

De Bewonersraad is de wettelijke vertegenwoordiging van alle huurders van Patrimonium Barendrecht. We zijn een volwaardige partner van Patrimonium en de gemeente Barendrecht en kunnen onze invloed uitoefenen op het sociale woningbeleid via de prestatieafspraken. Dit doen we bijvoorbeeld door de gemeente en Patrimonium gevraagd en ongevraagd te adviseren. We nemen ook actief deel aan de prestatieafspraken tussen de drie partijen: Bewonersraad, de gemeente  en Patrimonium . Deze prestatieafspraken zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat alle huurders in Barendrecht zich hier thuis voelen.

We horen graag uw mening!
Voor het komende jaar willen we graag van u horen welke thema’s u belangrijk vindt. Uw mening nemen we mee in de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken 2019. Natuurlijk gaat het over thema’s die te maken hebben met volkshuisvesting en het wonen in Barendrecht.

In 2018 zijn bij de prestatieafspraken de volgende thema’s benoemd.
1. Betaalbaarheid & beschikbaarheid van woningen in Barendrecht
2. Huisvesting bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld zorgbehoevende doelgroepen)
3. Het beperken van energiegebruik en daarmee de energielasten van huurders
4. Leefbaarheid & sociale stabiliteit

Maar het kan ook gaan om andere aspecten die belangrijk zijn voor het wonen, zoals bijvoorbeeld de voorzieningen in Barendrecht of de openbare ruimte.

Reageer vóór woensdag 14 november
Omdat u hier een groot belang in hebt, vragen wij u om onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij, de Bewonersraad, uitsluitend om te weten waar wij ons het sterkst voor moeten maken. U kunt de digitale vragen tot uiterlijk woensdag 14 november invullen.

Denkt u met ons mee?
Kunt u aangeven wat u de belangrijkste prestatieafspraken vindt waar de Bewonersraad zich op zou moeten richten?*
Hoe wilt u de standpunten van de Bewonersraad mede bepalen*

Deel deze pagina

Hebt u nog niet gevonden wat u zocht?

Stel uw vraag